להצטרף לחברות באלו"ט

הצטרפו לאגודה כדי להעצים את כוחם של ההורים הפועלים לקידום כל הילדים והבוגרים עם אוטיזם בישראל.

הצטרפות כחבר לאגודה מקנה בראש וראשונה את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה, היכולת להשפיע.
ככל שיהיו חברים רבים יותר כך יגדל כוחה של האגודה ויכולתה להשפיע על קידום הזכויות לכלל המאובחנים על רצף האוטיזם ובני משפחותיהם.

דמי חבר לשלוש שנים –  120 ש"ח (לשנים 2023-2021).

כרטיס חבר מקנה הטבות בפעילויות שונות של הארגון.

על מנת להצטרף כחבר לעמותה יש למלא את טופס הצטרפות ולשלוח אותו אלינו בצירוף אבחון של הילד, שנערך על ידי אחד מהגורמים הבאים: פסיכיאטר או נוירולוג או רופא התפתחותי ואבחון של פסיכולוג (שני אבחונים בסה"כ)
ניתן למלא את הפרטים בטופס הצטרפות מקוון  או באמצעות טופס זה, אותו ניתן לשלוח לכתובת המייל: haverut@alut.org.il
או לכתובתנו: אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים (לידי שירה אופיר)
רח' כורזין 1, גבעתיים 5358301

שימו לב: הורים לילדים מעל גיל 18 ואפוטרופוסים (שאינם הורים) לילדים בכל הגילאים, צריכים לצרף כתב מינוי אפוטרופסות. ללא כתב מינוי אפוטרופסות לא ניתן להיות חבר באגודה.

המסמכים ייבחנו על ידי ועדת הקבלה של אלו"ט, והתשובה תשלח אליכם.
* עם קבלתכם כחברים באלו"ט ולאחר תשלום דמי החבר, יישלחו כרטיסי החבר לכתובת המשלם. במידה ורשומים שני אפוטרופוסים (הורים או אפוטרופוסים שאינם הורים) יישלחו לכתובת המשלם שני כרטיסי חבר אלו"ט.
* במידה ובמשפחה מספר ילדים או בוגרים נוספים המאובחנים עם אוטיזם, אנא מלאו את טופס הבקשה להצטרפות לאלו"ט גם עבורם ושלחו את האבחונים שלהם (התשלום יישאר 120 ₪ למשפחה לשלוש שנים מלאות).

באם יש שאלות בנוגע להצטרפות לאלו"ט ניתן להשאיר את פרטיכם לשירה אופיר: טלפון 03-5115000 או בדוא"ל haverut@alut.org.il ואנו נחזור אליכם בהקדם.4