המועצה הציבורית

המועצה הציבורית מורכבת מאנשי ציבור הפועלים בהתנדבות למען קידום מסרות האגודה. המועצה בוחרת מתוכה 3 נציגים לכל אחת מההנהלות החטיבתיות ומתוכם 3 נציגים לועד המנהל. זוהי רשימת האישים במועצה הציבורית הנוכחית:

מאיר שני – יו"ר המועצה הציבורית
עמוס שפירא – יו"ר אלו"ט
אביגדורי ליאורה – נציגת הנהלת קהילה
אברבנאל איקה
אבן אריאל – יו"ר ועדת הכספים
איזקסון אורני
אראל ישי – חבר ועדת כספים
פרופ' בורוביץ ישראל (איזי)
בן בסט רונית
ברטוב איתמר
גאון אביחי מיכל
גביש אבירם – חבר ועדת כספים
גולדברג דודי
גולדשטיין נמי – יו"ר ועדת ביקורת
עו"ד גזית רון
עו"ד גפני ערן
גרנות חיה – נציגת הנהלת דיור ותעסוקה בוועד המנהל
דיאור יעקב
הדר נועם – חבר ועדת כספים
הירשטיין עמי
ויינר בנצי
ויינריב גדי
ויסבורט ניר
עו"ד זליכוב עינת – נציגת הנהלת קהילה
חן יעקב
יוגב אורי
יציב נגה
כהן נורית – נציגת הנהלת דיור ותעסוקה
מאור יהושע – חבר ועדת כספים
מאור עמוס
מדמון איתן
סיטון נורית
עמוס ערן
פורן רפי
פלץ חיים
קרופסקי חיים
רבין דליה
רהב רני
רוזן יוסי
רז טל
שובל גדעון
שויצקי נחום – נציג הנהלת דיור ותעסוקה
שור אריק – נציג בוועד המנהל
עו"ד שורק איל נורית – נציגת הנהלת קהילה בוועד המנהל
פרופ' שני מרדכי
תירוש מרגלית