הועד המנהל

הועד המנהל מורכב מהורים ואנשי ציבור (חברי המועצה הציבורית). הועד נבחר אחת לשלוש שנים מתוך ההנהלות ומתוך המועצה הציבורית. הועד מתכנס אחת לחודש, קובע את מדיניות האגודה, ומכריע בסוגיות חוצות חטיבה. להלן חברי הועד המנהל:

עמוס שפירא – יו"ר אלו"ט – a.shapira77@gmail.com

אריק שור – נציג מועצה ציבורית, arikschor@gmail.com

נציגי הנהלת דיור ותעסוקה:
אפרת עציון פאר – הורה ,  יו"ר הנהלת דיור ותעסוקה–  Ef.peer@gmail.com
בוני גולדברג – הורה,  bonygoldberg@gmail.com
אשר זיסמן – הורה,   asher.zysman@gmail.com
עמי לוי – הורה,  ami@shapam.co.il
ד"ר שמוליק מירון  – הורה,   niv1000@012.net.il
רפי סילמן – הורה,  rafi@haglil.com
חיה גרנות – נציגת המועצה הציבורית,    hayagranot@yahoo.com

נציגי הנהלת קהילה:
ד"ר יעל גוטר – יו"ר הנהלת קהילה, הורה, yaelg321@gmail.com
יעל יוספסברג – הורה,  yaelj@zahav.net.il
איציק פרנקו – הורה,   – avidar@012.net.ilif3873@gmail.com
איציק מימוני – הורה,  izikmaimoni@gmail.com
דובי עפר – הורה,  dubiofer@gmail.com
 עו"ד נורית שורק אייל – נציגת המועצה הציבורית ,   nuritse@barak.net.il