עדכן לגבי פניות לביטוח לאומי

בפגישה שנערכה בביטוח הלאומי הובהר שפניות של הורים להסרת אבחנה בביטוח הלאומי בגילאים 15- 18 עלולות לגרור שינוי תנאי הזכאות ודרישה להשבת כספים גם רטרואקטיבית.

כל פניה של משפחה, שקיבלה גמלה עבור בנה/בתה לאורך שנות הילדות ובגילאי 15-18, אל הביטוח הלאומי בבקשה להסיר את האבחנה של האוטיזם מהרישום נבדקת לגופה. במידה והביטוח הלאומי מוצא כי לאורך שנים הילד מקבל גמלה אך אינו לומד במסגרות של שילוב או חינוך מיוחד ואינו מקבל טיפול מטעם קופת החולים או באופן פרטי, ייתכן והמשפחה תידרש להחזיר את הגמלה שהתקבלה 7 שנים אחורה. למידע נוסף ניתן לפנות למרכז אלו”ט למשפחה