לוח מועדי ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד

בקישור המצורף מפורסם לוח מועדי ההפעלה בחופשות של מסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים הנוכחית.
בחופשת הסוכות יתקיימו לימודים בין התאריכים 15-18/10/19.
נבקש להזכיר כי שעות הפעילות במועדי ההפעלה בחופשות זהות לשעות הפעילות לאורך השנה והלימודים מסתיימים בשעה 16:45.
לפרטים נוספים או שאלות ניתן לפנות למרכזים למשפחה