מחקר בנושא ניידות בתחבורה של אנשים עם מוגבלויות

בימים אלו ׳ג׳וינט ישראל מעבר למוגבלות׳ ושותפיהם מהועדה הבין – משרדית (משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד הבריאות וביטוח לאומי) עורכים מחקר בנושא ניידות בתחבורה של אנשים עם מוגבלויות. כחלק מהמחקר אנו מפיצים סקר רחב משתתפים שיאפשר לנו להבין את עולמם ואת הרגלי השימוש, הרצונות, הצרכים וחסמים של אנשים עם מוגבלויות בנושאי תחבורה וניידות במרחב. מילוי השאלון אורך כ- 2 דקות והוא אנונימי לחלוטין.