אוניברסיטת בר אילן: חינוך מיוחד- התמחות באוטיזם

הכשרה עיונית ומעשית לעבודה עם תלמידים ברצף האוטיזם