התמחות באוטיזם במכללת לוינסקי

התכנית באה להעמיק את הידע המקצועי של אנשי מקצוע ותתייחס לאפיוני הלקות, התפתחות אופיינית בתחומי התקשורת, החברות, הקוגניציה, האיזון החושי ומחקרים עדכניים.