תכנית התמחות באוטיזם במכללת אורנים

תכנית זו מהווה הכשרה ייעודית למורים בחינוך המיוחד באשר לייחודיות הוראת תלמידים על רצף האוטיזם כמו גם, מתן הכשרה למורים בשטח המשלבים תלמידים אלו. זאת, תוך התבוננות רחבה על ההפרעה ומתן כלים להתמודדות אישית מול כל תלמיד בשלב ההתפתחותי והתפקודי בו הוא נמצא.