Menu Close
Homepage-1
Homepage-2
Homepage-3
Homepage-4
Homepage-6
Homepage-1

יחד איתך

כבר 50 שנה שאלו"ט פועלת עבור כל הילדים, הילדות ובני ובנות הגיל הבוגר שעל הרצף האוטיסטי בישראל. אלו"ט מקדמת ומייצרת אורח חיים מכבד ומכיל ומלווה את המשפחות מרגע האיבחון ולאורך כל החיים כפרטים וכחלק מהקהילה, כדי להביא להצלחתם האישית ולהגשמת היעדים של כל אחד ואחת.

כבר 50 שנה שאלו"ט פועלת עבור כל הילדים, הילדות ובני ובנות הגיל הבוגר שעל הרצף האוטיסטי בישראל. אלו"ט מקדמת ומייצרת אורח חיים מכבד ומכיל ומלווה את המשפחות מרגע האיבחון ולאורך כל החיים כפרטים וכחלק מהקהילה, כדי להביא להצלחתם האישית ולהגשמת היעדים של כל אחד ואחת.

Homepage-2

מהו אוטיזם

אוטיזם הוא מצב התפתחותי- נוירולוגי המאופיין בשונות המשפיעה על שני תחומים עיקריים:

אוטיזם הוא מצב התפתחותי - נוירולוגי המשפיע על שני תחומים עיקריים ביכולתו של הילד:

תקשורת חברתית עם הסביבה

התנהגות ותחומי עניין חזרתיים ומצומצמים

Arrow

השונות הזו משפיעה על האופן שבו הם חווים ותופסים את העולם הן מבחינה חושית והן מבחינה חברתית. כך, שלעיתים נוצרים אתגרים באופן בו הם מבינים אנשים אחרים שאינם אוטיסטים, בתגובותיהם הרגשיות וההתנהגותיות ובאופן בו הם מתנהלים במצבים שונים.
המונח הספקטרום האוטיסטי (ASD- Autism Spectrum Disorder) משקף את העובדה שהאוטיזם הינו מורכב ויכול

להתבטא בצורות שונות בתחומי התפקוד השונים – בשפה, בקוגניציה, בתפקוד חברתי, בתקשורת ובמידת עצמאות. כך שלכל אדם עם אוטיזם ישנו פרופיל ייחודי של אתגרים וכוחות ולכן אין שני אנשים עם אוטיזם זהים זה לזה. אנשים עם אוטיזם יכולים להתפתח במעגל החיים בכל תחומי התפקוד, כך שמידת צרכי התמיכה שלהם יכולה להשתנות בכל אחד מהתחומים, בכמה מהם או בכולם.

אוטיזם משפיע על האופן שבו אנשים יוצרים קשר עם אנשים אחרים ועל הדרך שבה הם מבינים את הסביבה, כך שלעיתים קרובות העולם הוא עבורם מקום מבלבל.

לאנשים עם אוטיזם יש מכלול קשיים בתחומי תקשורת, חברות, דמיון או גמישות המחשבה אנשים על הספקטרום צריכים להתאמץ כדי להבין אנשים אחרים ולתקשר עם סביבתם.

אוטיזם הוא הפרעה הנמשכת לאורך כל החיים, ולא קיימת תרופה לאוטיזם. עם זאת, לטיפול מוקדם יכולות להיות תוצאות משמעותיות בהתפתחות הילדים על הספקטרום האוטיסטי בעתיד ובמימוש מלוא הפוטנציאל שלהם. ייעוץ, תמיכה ומידע עדכני הם קריטיים לאיכות החיים של בוגרים עם אוטיזם.

Homepage-3

אלו"ט במספרים

40000

מקבלי שירותים בקהילה

2482

מטופלים

4270

אנשי מקצוע שהוכשרו

4000

עובדים ומתנדבים

40000

מקבלי שירותים בקהילה

Homepage-4

הישגים וציוני דרך

1974

הקמת אלו"ט

הקמת אלו"ט

1974

1979

הקמת בית הספר יחדיו, בית הספר הראשון לילדים על הרצף האוטיסטי

הקמת בית הספר יחדיו, בית הספר הראשון לילדים על הרצף האוטיסטי

1979

1988

הקמת ה"בית לחיים" הראשון לבוגרים על הרצף האוטיסטי, בית מגורים ומרכז תעסוקה (כפר עופרים) ומאז הוקמו 18 בתים נוספים.

הקמת ה"בית לחיים" הראשון לבוגרים על הרצף האוטיסטי, בית מגורים ומרכז תעסוקה (כפר עופרים) ומאז הוקמו 18 בתים נוספים.

1988

1992

הקמת מרכז לימוד ותעסוקה (מית"ל) הראשון, בירושלים ומאז הוקמו 14 מרכזים נוספים.

הקמת מרכז לימוד ותעסוקה (מית"ל) הראשון, בירושלים ומאז הוקמו 14 מרכזים נוספים.

1992

1998

ניצחון בבג"ץ נגד משרד החינוך – הלימודים יימשכו גם בחופשת הקיץ - עד 15 באוגוסט

ניצחון בבג"ץ נגד משרד החינוך – הלימודים יימשכו גם בחופשת הקיץ - עד 15 באוגוסט

1998

2000

-חוק מעונות יום שיקומיים לפעוטות עד גיל שלוש עובר בכנסת: מעתה כל משפחה שלה שני ילדים נכים תקבל 150% גמלת ילד נכה לכל ילד -ובאותה שנה הקמת האלוטף הראשון בתל מונד (היום אלוטף השרון) לילדים מגיל אבחון עד 3 מאז הוקמו 13 אלוטפים בכל רחבי הארץ

-חוק מעונות יום שיקומיים לפעוטות עד גיל שלוש עובר בכנסת: מעתה כל משפחה שלה שני ילדים נכים תקבל 150% גמלת ילד נכה לכל ילד -ובאותה שנה הקמת האלוטף הראשון בתל מונד (היום אלוטף השרון) לילדים מגיל אבחון עד 3 מאז הוקמו 13 אלוטפים בכל רחבי הארץ

2000

2002

הנופשון הראשון של ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי בים המלח – התחלת מסורת כחלק מהאג'נדה של אלו"ט להיטיב את חיי המשפחה כמכלול. מאז מתקיימים כ- 70 נופשונים בשנה

הנופשון הראשון של ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי בים המלח – התחלת מסורת כחלק מהאג'נדה של אלו"ט להיטיב את חיי המשפחה כמכלול. מאז מתקיימים כ- 70 נופשונים בשנה

2002

2004

פתיחת קייטנה ראשונה לילדים על הרצף האוטיסטי בפתח תקווה. מאז ועד היום מתקיימות קייטנות במהלך חופשות פסח והקיץ בכל רחבי הארץ וביניהן קייטנה לתלמידים משולבים בספארי ברמת גן, קייטנת בישול, קייטנת גלישה בתל אביב ועוד

פתיחת קייטנה ראשונה לילדים על הרצף האוטיסטי בפתח תקווה. מאז ועד היום מתקיימות קייטנות במהלך חופשות פסח והקיץ בכל רחבי הארץ וביניהן קייטנה לתלמידים משולבים בספארי ברמת גן, קייטנת בישול, קייטנת גלישה בתל אביב ועוד

2004

2005

-הכנסת מעבירה תיקון לחוק מעונות יום שיקומיים, ניתן היתר לפתוח מעון יום שיקומי עבור שישה פעוטות. ומעתה כלל הילדים עד גיל 7 ייהנו מטיפול בריאותי מקדם: תוספת של 10 מיליון ש"ח לטובת הרחבת שירותי הקהילה. -הקמת בית הוורדים – בית לחיים ראשון וייחודי לחברה הערבית

-הכנסת מעבירה תיקון לחוק מעונות יום שיקומיים, ניתן היתר לפתוח מעון יום שיקומי עבור שישה פעוטות. ומעתה כלל הילדים עד גיל 7 ייהנו מטיפול בריאותי מקדם: תוספת של 10 מיליון ש"ח לטובת הרחבת שירותי הקהילה. -הקמת בית הוורדים – בית לחיים ראשון וייחודי לחברה הערבית

2005

2007

-הקמת המרכז לאוטיזם של אלו"ט בבית החולים שמיר אסף הרופא -ובאותה שנה ניתנת תוספת של 7 מיליון ש"ח לשעות פנאי: חונך, קייטנה, מועדונית וכדומה.

-הקמת המרכז לאוטיזם של אלו"ט בבית החולים שמיר אסף הרופא -ובאותה שנה ניתנת תוספת של 7 מיליון ש"ח לשעות פנאי: חונך, קייטנה, מועדונית וכדומה.

2007

2008

אלו"ט משתתפת בוועדת דורנר לקביעת סל החינוך: עובר תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וניתנת זכאות לשלושה טיפולים פרא-רפואיים בשבוע עד גיל 18.

אלו"ט משתתפת בוועדת דורנר לקביעת סל החינוך: עובר תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וניתנת זכאות לשלושה טיפולים פרא-רפואיים בשבוע עד גיל 18.

2008

2009

ניצחון בבג"ץ אלו"ט ואחרים נגד משרד הבריאות – לא יקוצצו שעות הטיפול לילדים על הרצף האוטיסטי. בנוסף ניצחון בבג"ץ אלו"ט נגד המוסד לביטוח לאומי – מל"ל שולל זכאות לגמלת ילד נכה עבור התפקוד הגבוה ובג"ץ קובע לא תיפגע הזכאות לגמלת ילד נכה

ניצחון בבג"ץ אלו"ט ואחרים נגד משרד הבריאות – לא יקוצצו שעות הטיפול לילדים על הרצף האוטיסטי. בנוסף ניצחון בבג"ץ אלו"ט נגד המוסד לביטוח לאומי – מל"ל שולל זכאות לגמלת ילד נכה עבור התפקוד הגבוה ובג"ץ קובע לא תיפגע הזכאות לגמלת ילד נכה

2009

2010

עובר תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וניתנת תוספת של פסיכולוג ועו"ס למגוון הטיפולים מטעם קופות החולים

עובר תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וניתנת תוספת של פסיכולוג ועו"ס למגוון הטיפולים מטעם קופות החולים

2010

2012

-מוחזרת מדיניות מתן תווי חניה לאחר שנשללה באופן גורף -סבסוד קייטנות עבור תלמידים משולבים יחידנית ילדים משולבים יקבלו מעתה סייעת גם בקייטנות הקיץ ניתן אישור להכליל פסיכולוג שיקומי, חינוכי ורפואי במקצועות הגרעין -מעתה אין חובה על הילד להופיע בפני הוועדה הגדלת שיעור הגמלה לילד עם אוטיזם התלוי בזולת

-מוחזרת מדיניות מתן תווי חניה לאחר שנשללה באופן גורף -סבסוד קייטנות עבור תלמידים משולבים יחידנית ילדים משולבים יקבלו מעתה סייעת גם בקייטנות הקיץ ניתן אישור להכליל פסיכולוג שיקומי, חינוכי ורפואי במקצועות הגרעין -מעתה אין חובה על הילד להופיע בפני הוועדה הגדלת שיעור הגמלה לילד עם אוטיזם התלוי בזולת

2012

2013

-ניתנת הנחה בתעריף תשלום החשמל הביתי -היעדרות בשל מחלת ילד: גדל מספר הימים שהורה יכול לקחת בגין מחלת ילד -קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם הופכת להצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות

-ניתנת הנחה בתעריף תשלום החשמל הביתי -היעדרות בשל מחלת ילד: גדל מספר הימים שהורה יכול לקחת בגין מחלת ילד -קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם הופכת להצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות

2013

2014

-אלו"ט מקבלת מעמד של גוף מייעץ לאו"ם -אלו"ט מקבלת את אות הנשיא למתנדב -הגדלת תקציב משרד הרווחה ההסעות לתעסוקה לבוגרים על הרצף האוטיסטי שמתגוררים בבית ההורים מאושרות תקנות הסעה בטיחותית לפעוטות -משרד הרווחה מתקצב מועדוניות ובוגרים על הרצף האוטיסטי ,הקמתן של מועדוניות חדשות לאוכלוסייה.

-אלו"ט מקבלת מעמד של גוף מייעץ לאו"ם -אלו"ט מקבלת את אות הנשיא למתנדב -הגדלת תקציב משרד הרווחה ההסעות לתעסוקה לבוגרים על הרצף האוטיסטי שמתגוררים בבית ההורים מאושרות תקנות הסעה בטיחותית לפעוטות -משרד הרווחה מתקצב מועדוניות ובוגרים על הרצף האוטיסטי ,הקמתן של מועדוניות חדשות לאוכלוסייה.

2014

2018

בעקבות עתירה של אלו"ט נגד משרד הבריאות והרווחה (בשל המחדלים שבאי פתיחת מעונות יום שיקומיים) הוסכם על החזר כספי להורים עד תקרה של 945 ₪ לשבוע עבור טיפולים פרא רפואיים או זכאות ל-180 שעות סייעת לפעוט שישובץ כחלופה למעון יום שאינו שיקומי.

בעקבות עתירה של אלו"ט נגד משרד הבריאות והרווחה (בשל המחדלים שבאי פתיחת מעונות יום שיקומיים) הוסכם על החזר כספי להורים עד תקרה של 945 ₪ לשבוע עבור טיפולים פרא רפואיים או זכאות ל-180 שעות סייעת לפעוט שישובץ כחלופה למעון יום שאינו שיקומי.

2018

2021

מגפת הקורונה:בעקבות עתירה של אלו"ט נגד משרד החינוך בזמן גל הקורונה פורסם מתווה חזרה לשגרת לימודים מלאה .פטור מעטיית מסיכה לילדים ובוגרים. הקלות בבידודים לחולי קורונה על הרצף האוטיסטי. החרגת ילדים על הרצף האוטיסטי מהתו הירוק ומהצורך בבדיקות קורונהבמהלך הגל הראשון של הקורונה.

מגפת הקורונה:בעקבות עתירה של אלו"ט נגד משרד החינוך בזמן גל הקורונה פורסם מתווה חזרה לשגרת לימודים מלאה .פטור מעטיית מסיכה לילדים ובוגרים. הקלות בבידודים לחולי קורונה על הרצף האוטיסטי. החרגת ילדים על הרצף האוטיסטי מהתו הירוק ומהצורך בבדיקות קורונהבמהלך הגל הראשון של הקורונה.

2021

2021

העלאת קצבאות הנכות המועברת למשפחות של בוגרים השוהים בהוסטלים. הורדת רף הכניסה לשר"מ (שירותים מיוחדים) ל-40% נכות במקום 60% שהיה קודם. הקמת ועדת מעקב לרפורמה בהתפתחות הילד והחלטת ממשלה לתמרוץ העוסקים במקצועות הבריאות ללמוד ולעסוק בתחום

העלאת קצבאות הנכות המועברת למשפחות של בוגרים השוהים בהוסטלים. הורדת רף הכניסה לשר"מ (שירותים מיוחדים) ל-40% נכות במקום 60% שהיה קודם. הקמת ועדת מעקב לרפורמה בהתפתחות הילד והחלטת ממשלה לתמרוץ העוסקים במקצועות הבריאות ללמוד ולעסוק בתחום

2021

2022

שותפות בחקיקת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות

שותפות בחקיקת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות

2022