אפוטרופסות, קבלת החלטות נתמכת וכשרות משפטית

קטין, שטרם הגיע לגיל 18, נמצא באחריות הוריו – הם ה"אפוטרופוסים הטבעיים" שלו. ההורים מבצעים עבורו פעולות ומקבלים עבורו החלטות. מרגע שאדם מגיע לגיל 18 הוא נחשב אדם בוגר העומד ברשות עצמו. הוא הופך בעיני החוק לבעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על חוזים, לבצע קניות, לחתום על אישור לניתוח, לעמוד לדין, לחתום על תצהירים. הוריו של בן 18 מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.

במידה וילדכם מתקרב לגיל 18 וזקוק לסיוע בשמירה על הזכויות והאינטרסים שלו בניהול ענייניו, כדאי לבחון את האפשרויות השונות העומדות בפניו ובפניכם להגנה על זכויותיו כבוגר. כיום קיימות מגוון אפשרויות בחוק לסיוע לבוגרים בניהול ענייניהם ויש למצוא את החלופה המתאימה עבורכם בהתאם לצרכיו ורצונותיו של האדם.

מוזמנים לצפות בהרצאה שיכולה להשפיע על עתיד הילד/ה שלכם: עו"ד איילת דיין מהאגף לקידום זכויות באלו"ט, עם כל מה שרציתם לדעת על אופטרופסות וקבלת החלטות נתמכת

"איך אפשר לעזור לך להחליט בעצמך על החיים שלך" –  בשפה פשוטה על קבלת החלטות נתמכת ותיקון חוק האפוטרופסות של אקי"ם וזכות

אפוטרופסות

החוק קובע שבית המשפט יכול למנות אפוטרופוס למי שאינו יכול לדאוג לענייניו ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.
בית משפט ימנה אפוטרופוס רק במקרה שבו ללא המינוי עלולים להיפגע זכויות ואינטרסים של האדם ורק אם לא ניתן להגן על זכויות ואינטרסים אלה בדרך מגבילה פחות.
מכאן שאפוטרופוס הוא אדם הממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה במטרה לפעול לשמירת הזכויות האינטרסים והצרכים של האדם שהוא האפוטרופוס שלו. על האפוטרופוס לדאוג לעניינים שנמסרו לאחריותו ולקבל החלטות בקשר אליהם, כאשר טובתו ושמירת כבודו של האדם שלו מונה כאפוטרופוס צריכים תמיד לעמוד לנגד עיניו. בנוסף, האפוטרופוס צריך לפעול בדרך שתאפשר לאדם לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית.
על בית המשפט  לקבוע את תחומי האחריות של האפוטרופוס בקשר לאדם: תחום רכושי/אישי/רפואי (הכל ביחד או לחוד). האדם וכן יכול למנות אפוטרופוס רק לעניינים מסוימים. .
האפוטרופוס מוסמך לעשות כל מה שנדרש לצורך מילוי תפקידו, מלבד פעולות מסוימות שמצריכות את אישור בית המשפט (למשל מכירת דירה או מתן הלוואה מכספי האדם שמונה לו אפוטרופוס).
חשוב להדגיש – מינוי אפוטרופוס אינו שולל מאדם את כשרותו המשפטית ואת יכולתו לקבל החלטות לגבי ניהול חייו ורכושו. כמו כן מינוי אפוטרופוס אינו פוטר את האדם מאחריות פלילית למעשיו וכל מקרה ייבחן באופן פרטני.

מי יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

את הבקשה יכולים להגיש האדם עצמו, בן זוגו, קרובו או המדינה לרוב באמצעות בקשה של עו"ס המטפלת במשפחה או באדם.

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

ניתן למנות לאפוטרופוס קרוב משפחה, ידיד קרוב או אפוטרופוס מקצועי (תאגיד, עמותה, עו”ד או נציג של האפוטרופוס הכללי).
בדרך כלל, תינתן עדיפות לקרובי משפחה להתמנות כאפוטרופוסים. אם זה לא אפשרי ניתן למנות את אחד הגורמים האחרים. חשוב לדעת כי כיוון שמדובר בתפקיד הדורש מחויבות רבה, השקעה ואחריות, בית המשפט לא ימנה כאפוטרופוס אלא מי שהסכים לכך.

עמותת עמנואל – עמותה לאפוטרופסות לאנשים עם אוטיזם מיסודה של אלו”ט, הוקמה על מנת לספק שירותי אפוטרופסות לאנשים עם אוטיזם כאשר אין גורם משפחתי אחר, המסוגל או מעוניין לשמש כאפוטרופוס. ליצירת קשר ופרטים נוספים info@autropsut.org.il.

מה קורה כשיש אפוטרופסות משותפת?

ניתן למנות יותר מאדם אחד לאפוטרופוס או למנות אדם אחד לנושאים מסוימים ואחר לנושאים אחרים. אם נתמנו מספר אפוטרופסים לנושא מסויים , אז כל פעולה של אחד מהם מחייבת הסכמה של האפוטרופוסים האחרים. במקרה של מחלוקת יש לפנות לבית המשפט שיכריע.
רק בעניין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מהאפוטרופוסים לפעול על דעת עצמו.
אם אחד מהאפוטרופוסים מפסיק את תפקידו, יש לעדכן את בית המשפט.

איך מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס? 

 • בקשה למינוי אפוטרופוס תהיה בכתב ותוגש לבית המשפט. לענייני משפחה הסמוך למקום מגוריו של האדם (ולא האפוטרופוס).
  המבקש חייב לפרט במסמך הבקשה :
  שמו, מענו ומספר זהותו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ואת הסיבות להגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס;
 • תצהיר, (מאושר על ידי עו"ד או דרך מזכירות בית משפט), לאימות העובדות הכלולות בבקשה;
 • שמו ומענו של האפוטרופוס המוצע, והסכמה בכתב לשמש כאפוטרופוס.
 • אם לאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס יש בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים בגירים, ילדים בגירים, בן זוג רשום), נדרש להחתים את כל בני המשפחה על כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס (אפשר להחתים אותם בפני פקיד סעד או בפני מזכירות בית המשפט). אם בני המשפחה הללו אינם מסכימים למינוי או שאינם מסכימים לחתום על כתב ההסכמה, יש לצרף את פרטיהם המלאים כמשיבים בבקשה.
 • יש לצרף חוות דעת מרופא מומחה (פסיכיאטר/נוירולוג) המפרטת את מצבו של האדם. חוות דעת חייבת לכלול התייחסות לשלוש שאלות: 1) האם האדם מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו;2) האם האדם יכול להביע את רצונו לגבי מינוי האפוטרופוס 3) האם יכול להופיע בבית משפט. חשוב להקפיד כי במקרה של אדם שאינו מסוגל להביע את רצונו, בחוות הדעת ייכתב במפורש כך.
 • שימו-לב, חוות דעת הרפואית אינה כלולה בסל הבריאות. עם-זאת, ניתן לפנות להתייעצות עם רופא מומחה דרך הביטוח הפרטי של הקופה ולקבל החזר על פי התעריף המוסכם. רצוי לצרף גם חוות דעת של עובד סוציאלי, ובמידה ויש – החלטות של ועדות השמה בעניינו של האדם.
 • פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה לבית המשפט בסך כ- 500 ש"ח.
 •  

ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה על גבי מסמך זה .
שימו-לב, עצם הגשת הבקשה לפטור מתשלום אגרה, איננה מקנה פטור באופן אוטומטי, ובכל מקרה מתבצעת בחינה פרטנית של נסיבות כל מקרה לגופו, ובין היתר ההכנסות, הוצאות קבועות, האם נתמך על ידי ביטוח לאומי ועוד.
במקרה שמבקש הפטור מאגרה הוא האדם עצמו, כאשר כל הכנסתו היא קצבת הנכות בלבד, ניתן לעשות שימוש בפסק דין זה  – בו ניתן פטור מתשלום אגרה. עם-זאת, כפי שהודגש לעיל, גם במקרה זה, אין מתן הפטור מתשלום אגרה יינתן באופן אוטומטי, וייבחן באופן אינדיבידואלי בכל מקרה ומקרה.

 • ברוב המכריע של המקרים בית המשפט לעו"ס על מנת לקבל תסקיר על האדם/משפחה.
 • בנוסף יהיו מקרים בו ימנה בית המשפט עורך דין מטעם הסיוע המשפטי שתפקידו להיפגש עם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ולייצג את רצונו מול בית המשפט.
 •  
 • הסבר מלא על הגשת הבקשה ופטור מאגרה וכן טופס הבקשה והתצהיר נמצאים באתר משרד המשפטים בקישור זה.
 •  

האם יזמינו אותנו לדיון בבית המשפט לאחר הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס?

לאור המגמה לשמוע את רצונו של האדם, בית המשפט מחוייב לבחון האם האדם יכול להופיע בפניו. בנוסף, דיון בבית המשפט יתקיים אם יש התנגדויות למינוי האפוטרופוס, אם בית המשפט חושב שהאדם המבקש להתמנות כאפוטרופוס אינו כשיר למלא את תפקידו או אם בית המשפט חושב שהאדם שלו מבקשים למנות אפוטרופוס האדם מסוגל להבין ולהביע דעה בנושא.

מתי תינתן החלטה על המינוי ומה יהיה כתוב בה?

החלטה על המינוי תינתן לרוב בתוך מספר חודשים (או אם נדרש מינוי דחוף, אז תוך זמן קצר יותר). בהחלטה יפורט שמו של האפוטרופוס, הנושאים שיימסרו לו (רפואיים, אישיים, רכושיים וכו') וכן הוראות נוספת לפעולות האפוטרופוס כפי שבית המשפט יקבע.
במהלך תקופת מינוי האפוטרופוס בית המשפט יכול תמיד לתת הוראות נוספות לאפוטרופוס על פי בקשת האפוטרופוס, האדם, או גורמים נוספים.

אילו חובות חלות על האפוטרופוס?

לאחר קבלת צו אפוטרופסות על האפוטרופוס לדאוג לאדם ולכל צרכיו וכן לנהל את כספיו ונכסיו, אם ישנם כאלה.

 קישור להסבר בנוגע לסל טיפול באדם לגביו מוניתם כאפוטרופסים

דיווח – תוך 60 יום מיום מינויו, חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי, פירוט של כל הנכסים והחובות שיש לאדם שלגביו מונה. בהמשך חייב האפוטרופוס לנהל דין וחשבון מסודר לגבי כל נכסי האדם, הכנסות והוצאות שלו. בנוסף, על האפוטרופוס להגיש לפחות פעם בשנה דו"ח לאפוטרופוס הכללי על מצב הנכסים, ההוצאות וההכנסות של האדם.

מצ"ב קישור לדוח הכספי אותו יש להגיש אחת לשנה

ניהול כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס– האפוטרופוס חייב לדאוג להשקעת כספי האדם, שאינם דרושים לו להוצאות יומיומיות באופן שיישמר ערכם ואף יעלה.

הנחיות השקעת כספים

ניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס– אם לאדם יש נכסים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, (בדרך כלל נכסי מקרקעין כמו דירות וכיוב'), על האפוטרופוס לדאוג לרשום הערה על מינויו כאפוטרופוס. זאת כדי שכל אדם שיעיין בפנקסי המרשם יידע שלא ניתן לבצע עסקה בנכסים אלה אלא באמצעות האפוטרופוס.

הסברים נוספים ניתן לקבל באתר האפוטרופוס הכללי , וכן בדף הנחיות לאפוטרופוס .
מומלץ לעבור את ההדרכה המקוונת שמציע משרד המשפטים למי שמונה כאפוטרופוס.
הסברים נוספים ניתן לקבל באתר האפוטרופוס הכללי , וכן בדף הנחיות לאפוטרופוס על חסוי.

בכל שאלה לגבי ההתנהלות השוטפת כאפוטרופסים ניתן לפנות לפיקוח על האפוטרופסים במחוז מגוריכם:
מחוז תל אביב והמרכז
מחוז באר שבע והדרום
מחוז חיפה והצפון
מחוז ירושלים

האם מספיק לקבל את אישור האפוטרופוס לצורך נקיטת טיפולים רפואיים מהותיים?

לא. במקרה שבו אדם שמונה לו אפוטרופוס נזקק לטיפול רפואי מהותי ואין באפשרותו להביע הסכמה מודעת לטיפול, הסכמת האפוטרופוס אינה מספיקה ויש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיאשר את הטיפול.

בהחלטתו, בית המשפט יתבסס על חוות דעת רפואית ויאשר את הטיפול רק אם הדבר דרוש לשמירה על שלומו הגופני או הנפשי של האדם. בית המשפט ישקול את רצונו של האדם, ככל הניתן, את דחיפות הטיפול וחשיבותו, את הפגיעה האפשרית באורח החיים של האדם ואת סיכויי השיפור באיכות חייו.

במקרה הצורך, בית המשפט יכול לאשר את הטיפולים באופן קצוב והדרגתי כך שיהיה צריך לבקש את אישורו להמשך הטיפולים בכל פרק זמן מסוים.

האם ניתן למנות עורך דין לאדם שמונה לו אפוטרופוס?

כן. בית המשפט יכול למנות עורך דין מייצג (סיוע משפטי) לאדם שיש לו אפוטרופוס. עורך הדין ייצג רק את האדם ולא את האפוטרופוס שלו.

ביטול אפוטרופסות

ניתן להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט לביטול אפוטרופסות וגם האדם עצמו יכול להגיש אותה. הליך הביטול דומה להליך המינוי – צריך לצרף חוות דעת מקצועית, ייערך תסקיר של עו"ס ובית המשפט יקבל החלטה.

קבלת החלטות נתמכת

קבלת החלטות נתמכת היא הסדר משפטי המאפשר לאדם בגיר (מעל גיל 18) המתקשה בהבנת מידע ובקבלת החלטות בענייניו, אך מסוגל לקבל החלטות עם עזרה ותמיכה, להיעזר באדם אחר לצורך איסוף מידע, התאמתו להבנתו, קבלת החלטה ומימושה.

על אדם הממונה כתומך בקבלת החלטות לסייע לאדם בו הוא תומך לקבל מידע מגופים שונים, לעבד את המידע ולהנגישו, ולסייע לאדם לממש את החלטותיו. תומך בקבלת החלטות לא מקבל החלטות בשמו של האדם שהוא מסייע לו.
הנוהל המסדיר את ההליך שיש לבצע על מנת למנות לאדם תומך בקבלת החלטות, ייכנס באופן רשמי לתוקף ביום 26/7/2018.

למי ימונה תומך?
בית המשפט לענייני משפחה ימנה תומך בקבלת החלטות לבגיר מעל גיל 18, שיכול בסיוע תמיכה לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו. וזאת בתנאי שהאדם יכול לבטא את רצונו, ושהוא מסכים כי ימונה לו תומך. בהחלטת המינוי בית המשפט יפרט את הנושאים לגביהם ישמש האדם כתומך, תפקידיו וסמכויותיו, וכן את תקופת המינוי.

מי יכול להתמנות כתומך?

 • לא חייב להיות קשר משפחתי בין מקבל ההחלטות לתומך.
 • על מנת שאדם יוכל להתמנות כתומך הוא צריך להתגורר בישראל ולהיות מעל גיל 18.
 • צריכה להתקבל הסכמה הדדית, של התומך ושל מקבל ההחלטות למינוי.
 • לא יתמנה לתומך אדם שיש לו אפוטרופוס או שהופעל לגביו יפוי כוח מתמשך (אלא אם בימ"ש יקבע אחרת).
 • לא יתמנה אדם שמשמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק ע"י תאגיד אפוטרופוס.
 • בנוסף, לא יתמנה לתומך אדם שמצוי בניגוד עניינים או ביחסי תלות עם מקבל ההחלטות לו הוא אמור לסייע, במקום בו ביהמ"ש יקבע כי היחסים ביניהם עשויים לפגוע משמעותית במתן התמיכה.

תומך בקבלת החלטות יכול להיות תומך מתנדב או לחילופין תומך מקצועי המקבל שכר. על תומך מקצועי לעמוד בתנאים הקבועים בנוהל, בין השאר עליו להיות בעל ניסיון מקצועי והכשרה, ועליו להכלל במאגר שינהל האפוטרופוס הכללי. לא ימונה תומך מקצועי ליותר מ-15 אנשים.

הכשרה
תומך מתנדב – יצטרך להשתתף בתכנית הכשרה בת 15 שעות, שתיערך ע"י האפוטרופוס הכללי או גורם מטעמו.
תומך מקצועי – יצטרך להשתתף בתכנית הכשרה בת 60 שעות, מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פרטים אודות ההכשרות יפורסמו באתר האפוטרופוס הכללי.

הליך המינוי

 1. פגישת מידע – לפני הגשת בקשת המינוי, על מבקש המינוי והתומך שבחר (אם קיים), להשתתף בפגישת מידע שיערוך האפוטרופוס הכללי.
 2. פגישת תיאום לתומך החלטות קרוב – אדם שימונה כתומך לאדם קרוב, ישתתף בפגישה שתיערך ע"י האפוטרופוס הכללי או נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות.
 3. תמיכה שוטפת – במהלך התמיכה יכולים התומכים ומקבלי ההחלטות לקבל ייעוץ והנחיה באמצעות האפוטרופוס הכללי או נציגו.

הגשת הבקשה

מסמך הבקשה יוגש לביהמ"ש לענייני משפחה הקרוב למקום מגוריו של האדם שמבקש שימנו לו תומך בקבלת החלטות.
הגשת הבקשה לא מחייבת היעזרות בעורך דין, אפשר לפנות אל הלשכה לסיוע משפטי ולקבל סיוע משפטי בחינם. בנוסף, הגשת הבקשה מחייבת תשלום אגרה של כ-500 ₪, בדומה לאגרה המשולמת בהגשת בקשה לאפוטרופסות.
לבקשה יש לצרף מכתב מרופא,  שמציין כי האדם שמבקשים עבורו מינוי של תומך אינו מסוכן לעצמו או לזולתו, יכול להביע את רצונו וכי המלצת הרופא היא כי אין צורך במינוי אפוטרופוס. בנוסף מומלץ לצרף לבקשה חוות דעת תומכות של ההורים של האדם, המסגרת החינוכית, עובדת סוציאלית וגורמים טיפוליים ומקצועיים נוספים שמכירים את האדם.
במרבית המקרים, בטרם קבלת ההחלטה יפנה בית המשפט לעובד הסוציאלי לצורך קבלת תסקיר וחוות דעת.

תפקידי התומך וביצועם

תומך בקבלת החלטות חייב לבצע את תפקידו בעצמו, ומחויב לשתף את מקבל ההחלטות במעשיו. התומך לא יבצע פעולות בניגוד לרצונו של מקבל ההחלטות, וברשותו בלבד. התומך רשאי להיות נוכח בכל מקום בו מקבל ההחלטות נמצא, במידה ומקבל ההחלטות מעוניין בנוכחותו.
ישנן פעולות, כדוגמת עסקה במקרקעין, ויתור על ירושה, מתן תרומה גדולה, ופעולות נוספות בסכומי כסף גדולים, שתומך בקבלת החלטות לא יכול לסייע למקבל ההחלטה לבצען אלא באישור ביהמ"ש.
תומך מחויב לפעול בצורה מסורה והגונה, וכן לשמור על כבודו ופרטיותו של מקבל ההחלטות, וכן יפעל עד כמה שניתן לערב את מקבל ההחלטה במימוש ההחלטות שהוא מקבל. מקבל ההחלטות לא מחויב לשמוע לעצות או להצעות של התומך, והתומך לא מחויב לסייע במימוש החלטה אם הוא חושב שהיא תגרום למקבל ההחלטה או לאדם אחר להפגע. במקרה כזה התומך מחויב לפנות לבימ"ש.

פיקוח ובקרה
המינוי אודות תומך בקבלת החלטות יופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ומשרד האפוטרופוס הכללי יפקח על התומך ויברר תלונות בנושאים אלו במידה ויהיו.

לנוהל המלא בעניין מינוי תומך החלטות על ידי בית המשפט
שאלות נוספות בנושא ניתן להפנות לעדי שיינבך, עו"ס עו"ד,  רכזת ארצית קבלת החלטות נתמכת וייפוי כוח מתמשך, האפוטרופוס הכללי, 02-5311778, adishen@justice.gov.il

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מיועד לאדם שכרגע מסוגל לדאוג לענייניו ורוצה להיערך למצב בו לא יהיה כשיר לכך בעתיד. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך עליו חותם האדם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בנושא, ובו האדם ממנה מראש את מי שירצה שינהל את ענייניו כאשר הוא עצמו לא יוכל לעשות זאת.

האם אפשר לחתום על ייפוי כוח מתמשך בפני כל עורך דין?

לא. כאמור, עורך הדין שחותם על ייפוי הכוח צריך לעבור הכשרה מיוחדת לצורך חתימה על ייפוי כוח מתמשך. עורך הדין צריך להסביר לאדם ולמי שהוא מייפה את כוחו את משמעות ייפוי הכוח ואת הסמכויות שיינתנו למיופה הכוח כאשר יגיע הזמן בו האדם המייפה את כוחו יהיה לא כשיר לנהל את ענייניו.

מה צריך להיות כתוב בייפוי הכוח?

ייפוי הכוח יקבע מי יהיה האדם שינהל את ענייניו של מייפה הכוח ובאילו נושאים הוא מוסמך לפעול.
ייפוי הכוח יכול גם לקבוע הוראות ספציפיות שונות למיופה הכוח וכן את התנאים בהם ייכנס ייפוי הכוח לתוקף.

איפה שומרים את ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי הכוח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

פסלות דין  

פסול דין הוא אדם שהיכולת שלו לבצע פעולות משפטיות מוגבלת על ידי בית המשפט – כלומר שלעניינים מסוימים הכשרות המשפטית שלו מוגבלת. כל פעולה משפטית של פסול דין זקוקה להסכמת נציגו, אחרת ניתן לבטל אותה. במסגרת זו, פסול דין אינו יכול לרכוש נכס באשראי, לשכור נכס או לקבל שירות באשראי ללא הסכמת נציגו. פסול דין יכול לתבוע ולהתגונן בתביעה באמצעות האפוטרופוס שלו.
בית המשפט יכול להכריז על אדם כפסול דין רק אם הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו בגלל מחלת נפש משמעותית או בגלל מוגבלות שכלית משמעותית. לכן, אדם עם אוטיזם אינו יכול להיות מוכרז כפסול דין אלא אם הוא עומד בתנאים לעיל.

האם קטין יכול להיות פסול דין?

ככלל, ההגבלות על פעולות משפטיות החלות על פסול דין הן אותן הגבלות החלות ממילא על פעולות משפטיות של קטינים (בשינויים המתאימים) ולכן אין משמעות גדולה להכרזה על קטין כפסול דין.

האם לפסול דין יש פטור מאחריות פלילית?

לא. חשוב להבהיר כי הכרזה על פסלות דין אינה מביאה לכך שלפסול הדין יהיה פטור אוטומטי מאחריות פלילית – גם פסול דין יכול לעמוד לדין פלילי.

במידת הצורך ניתן לפנות לאגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים לייעוץ משפטי חינם.

ירושה

אין שום מניעה להוריש רכוש לאדם שיש לו אפוטרופוס. ירושה של נכס או כסף לא פוגעת בזכות של אדם לדיור חוץ ביתי או לקצבת נכות ואף אינה משפיעה על גובה ההשתתפות העצמית שלו בשירותי רווחה. בהעדר צוואה הרכוש יתחלק על פי חוק בין כל היורשים.

רשימת בתי משפט לענייני משפחה:

מרכז מידע ארצי 2703333 – 077

בית המשפט לענייני משפחה בקרית-שמונה– מרכז מסחרי פקס: 04-6950505
בית המשפט לענייני משפחה בנצרת – רח´ המעיין, מגרש הרוסים, נצרת 16000,
פקס: 04-6467817
בית המשפט לענייני משפחה בטבריה – דרך הציונות 1 טבריה 14275, טל´ 04-6722221,
פקס: 04-6722673
בית המשפט לענייני משפחה בחיפה – רח´ ביאליק 2 חיפה 33105 פקס: 04-8660079
בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא – רח´ טשרניחובסקי 14 44101 טל´ 09-7763200
פקס: 09-7474715
בית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן– רח´ בן גוריון 38 רמת גן 52511, טל: 6100800-03, פקס: 03-6100887
בית המשפט לענייני משפחה בירושלים– רח´ בית הדפוס 12 ירושלים 95156, טל : 02-5010222, פקס: 02-5110227
בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון– רח´ ישראל גלילי 5 75100 טל´: פקס: 03-9425605
בית המשפט לענייני משפחה באשדוד – רח´ מורדי הגטאות, רובע ב´, אשדוד 77370,
טל:08-8514041, פקס: 08-8514044
בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע – רח´ התקוה 5 באר שבע 84102, פקס: 08-6470369
בית המשפט לענייני משפחה באילת – דרך יותם 3 פקס: 08-6375507