זכויות בחינוך המיוחד

חוק חינוך מיוחד מעגן את זכאותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, מגיל שלוש ועד עשרים ואחד, לחינוך מיוחד חינם. ניתן לממש את הזכאות לחינוך מיוחד במידה וביום פתיחת שנת הלימודים הילד הינו לפחות בן שנתיים ושמונה חודשים וטרם מלאו לו 21.

מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולותיו, להקנות לו ידע ומיומנות, לסגל התנהגות מקובלת בחברה, ולהכינו לשילוב בחברה.

החוק מטיל את האחריות לחינוך מיוחד על המדינה, וכמו כן מסדיר קיומן את קיומן של וועדות זכאות ואפיון ושילוב, הקובעות את זכאות התלמיד לחינוך מיוחד או לשילוב יחידני במסגרות חינוך רגיל.