תעסוקה נתמכת

תעסוקה נתמכת היא תעסוקה שלא במסגרת מוגנת או מרכז עבודה שיקומי (מע"ש), אשר מתבצעת במקומות עבודה בקהילה, בליווי של גורם שיקומי אשר מקשר בין המועסק למעסיק ועוזר למועסק להשיג ולשמור על מקום העבודה.

שירות תעסוקה נתמכת נועד לשלב באופן מיטבי בשוק הפתוח, בתנאי עובד-מעביד (שכר מינימום מותאם בהתאם לקביעת משרד התמ"ת על פי תקנות שכר מינימום מותאם, תנאים סוציאליים בהתאם למקובל במקום העבודה וללא פגיעה בקצבת הנכות-בהתאם לתנאי חוק לרון, 2009). השירות נועד למשתקמים בעלי מוטיבציה ומסוגלות להשתלב בעבודה בשוק הפתוח.

השירותים אותם זוכים לקבל בתכנית התעסוקה הנתמכת:

  1. א. יצירת תכנית שיקום אישית וקבוצתית לקביעת רצף סדנאות מותאם לצרכים של המשתתף. הסדנאות יכללו תכנים משימתיים באוריינטציה תעסוקתית הכוללים משימות בית ותרגול וכן סיורים במקומות עבודה. משך הסדנאות הוא חצי שנה.
  2. ב. מתן מערך סדנאות מרוכז לקראת השתלבות בעבודה, לרבות סדנת מחשוב בעת הצורך.
  3. ג. יצירת קבוצות הכשרה להכנת המועמד ליציאה לעבודה בהתאם לצורך.
  4. ד. מתן אפשרת לתוכנית הכשרה פרטנית (ולא סדנאית) בהתאם לצורך ולשקול דעת מקצועי של העו"ס ושל נותני השירות.
  5. ה. השמה במקום עבודה וליווי העובד והמעסיק עד לשילובו המיטבי של העובד במקום העבודה . משך הליווי הוא שנה וחצי.
  6. ו. פיתוח אופק תעסוקתי ובניית קריירה: שדרוג המעמד והתפקיד של העובד במקום העבודה הנוכחי או חיפוש תפקידים מתקדמים יותר במקומות עבודה אחרים.
  7. מי זכאי?

  8. אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית, התפתחותית או לקויות למידה, המעוניינים להשתלב בתעסוקה נתמכת, צריכים לפנות אל המחלקות לשירותים חברתיים שברשויות המקומיות באזור מגוריהם (המחלקות הן תחת אחריותו של אגף השיקום שבמשרד הרווחה). השירות ניתן במימון משרד הכלכלה.
  9. שירותי תעסוקה נתמכת ניתנים על-ידי ספקים של המשרדים ובפיקוח המשרדים. מימון השירות הוא לזכאים ע"י המשרדים אך אפשר גם לרכוש אותו באופן פרטי.

זכויותיו של עובד בתעסוקה נתמכת

אדם עם מוגבלות שהשתלב בשוק העבודה דרך תעסוקה נתמכת, בין אם הוא משתכר שכר מינימום ומעלה ובין אם נקבע לו לבקשתו שכר מינימום מופחת, חלות מלוא הזכויות הנובעות מחוקי העבודה, הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה החלים במשק.
עובד עם מוגבלות שנקבעה לו יכולת עבודה מופחתת ביותר ונקבע מעמדו כמשתקם לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, זכאי לזכויות כפי שמפורט בתוספות הראשונה והשנייה לחוק.