מכשירי תקשורת תומכת וחליפית

בהתאם לחוזר מינהל הרפואה הוכללו בסל שירותי הבריאות מחשבי תקשורת תומכת וחלופית לאנשים עם מוגבלות.
על פי החוזר:

  • המכשירים מיועדים לשימוש ביתי עבור אנשים שאינם יכולים לקיים תקשורת מילולית ושאינם יכולים להיעזר במכשירי פלט קולי או לוחות תמונות או טאבלטים, לצורך תקשורת ואשר מחשבי התקשורת יאפשרו להם תקשורת יעילה.
  • המכשיר יינתן באופן קבוע רק לאחר תקופת התנסות של כשלושה חודשים לפחות בשימוש במערכת, בבית ובמסגרות אחרות.
  • את המכשיר לתקופת התנסות של שלושה חודשים מקבלים דרך עמותת "עזר מציון", והוא מותאם אך ורק על ידי קלינאית תקשורת.
  • אין שום התניה/דרישה למצב סוציואקונומי או רמת תפקוד של הילד.
  • הקריטריון לקבלת מכשיר עזר חלופי הוא: שהילד יהיה בעל לקות בתקשורת המילולית- לא מדבר או מדבר באופן לא מותאם לגילו.
  • בכדי לקבל מחשבי תקשורת צריך שקלינאי/ת תקשורת תגיש את הבקשה "ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות" במשרד הבריאות.
  • הטופס ימולא ויישלח אך ורק על ידי הקלינאית תקשורת (הפרטית או מהקופ"ח או מהמסגרת החינוכית) וזאת רק אחרי שהילד התנסה על אותו מכשיר אותו הוא מבקש, תקופת התנסות של שלושה חודשים.
  • אם יש צורך במכשיר מותאם אינדיווידואלי עם זרוע או משהו מיוחד – צריך לקבל דו"ח ממרפא בעיסוק.

סוגי המכשירים

  • מחשבים ייעודים שעליהם מותקנת תוכנה ייעודית שניתן להפעילם בדרכי שימוש ישירות או באמצעות אביזרי נגישות שונים.
  • מחשבים לתקשורת תומכת וחלופית מבוססי מיקוד מבט.

לא יינתנו החזרים כספיים במקרים של רכישה פרטית.