בכל קנייה בכרטיס אשראי בסכום שאינו עגול 
יעוגל סכום הקנייה לשקל הקרוב והאגורות
שיעוגלו יתרמו לילדי ובוגרי אלו"ט
לדוגמה: ביצעת רכישה ב-6.90 ₪ שילמת 7 ₪ תרמת 0.10 ₪ לאלו"ט
*ממוצע תרומה חודשי הינו 4 ₪
*ניתן לבטל את השירות בכל עת

איזה כרטיס אשראי יש לך?