עבודה

לתעסוקה מקום מרכזי בחייו הבוגרים של האדם, היא עשויה להיות מקור לעניין, לביטוי אישי, לסיפוק, לתחושת השתייכות, תחושת יכולת והצלחה. שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה מסמלת את היותם חלק חיוני מהחברה ותורמת לקידום עצמאותם ולשיפור איכות חייהם.

קיים רצף של מענים תעסוקתיים מאפשר לאנשים על הספקטרום האוטיסטי להשתלב בשוק העבודה, ולעבוד בתעסוקה המותאמת ליכולתם ולכישוריהם.