תעסוקה מוגנת

תעסוקה מוגנת היא מסגרת תעסוקתית המיועדת לאנשים שאינם יכולים להשתלב או להתמודד עם דרישות שוק העבודה החופשי. במסגרות התעסוקה המוגנת, כגון "מפעל מוגן" או "מפעל עבודה שיקומי" מתבצעת הערכה בנוגע לרמת התפקוד של הבוגר, נקבעת תכנית שיקום הכוללת הקניית מיומנויות והרגלי עבודה.
בתעסוקה מוגנת לא מתקיימים יחסי עובד-ומעביד. עם זאת המפעל מחויב לשלם לעובדים גמול בעד עבודתם.

מי זכאי?

השירות מיועד לאנשים עם נכות מוכרת בביטוח הלאומי, הזכאים לשיקום מקצועי. עובדי השיקום, באמצעות חברות ההשמה, יפעלו למציאת עבודה מתאימה , וילוו מהשלב הראשון ועד לקליטה בעבודה.

 יצירת קשר:

ניתן לפנות למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריכם בימים א', ג', ה', בין השעות 12:30 – 8:00.
לצורך קבלת פרטים נוספים ניתן להתקשר לטל' 02-6463488.

מרכז יום טיפולי-שיקומי (מרכז תעסוקה)

מרכז יום טיפולי נותן מענה במהלך שעות היום לאנשים על הספקטרום האוטיסטי בגילאי 21 ומעלה, הגרים בבית הוריהם בקהילה, שהינם בגיל העבודה אולם עקב מצבם התפקודי המיוחד אינם מסוגלים להשתלב בעולם העבודה.
מטרת מרכזי היום השיקומיים היא להוות מסגרת יום ולפעול לשיפור המיומנויות האישיות והחברתיות, להקנות הרגלי עבודה בסיסיים בכדי לאפשר להשתלב בעתיד במסגרות תעסוקה נתמכת.
המסגרת פועלת בכל ימות השנה, חמישה ימים בשבוע, למעט חגים וימי חופשה שנתית בקיץ בשעות 8:00- 16:00. 

מי זכאי?

בוגרים על הספקטרום האוטיסטי בגילאי 21 ומעלה הגרים בבית הוריהם בקהילה ומוכרים על ידי השירות לאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה.
תהליך קבלת השירות נעשה על ידי המחלקות לשירותים החברתיים ברשויות המקומיות.
עבור שהות במרכז יום ישנה השתתפות של 10% מקצבת נכות.

הסעות

אנשים אשר זכאים לשירותי תעסוקה שיקומיים-טיפוליים (מרכזי תעסוקה) או תעסוקה מוגנת, ואשר בשל מוגבלותם אינם יכולים להגיע בכוחות עצמם למסגרות – זכאים לקבל שירותי הסעה וליווי המופעלים על ידי הרשות המקומית. השירות ניתן לפי הוראות התע"ס ובמימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

  • עבור שהות במרכז יום ישנה השתתפות כספית של 10% מקצבת נכות.
  • בוגר אשר אינו מסוגל להגיע בכוחות עצמו למסגרת התעסוקה שלו בקהילה, זכאי לבקש השתתפות במימון הסעה. גובה סכום ההשתתפות המקסימאלי, אשר נכנס לתוקפו ביום ה- 1.3.14, עומד על  כ- 3,200 ₪, וזאת אל מול קבלות.
  • בנוסף להעלאת גובה ההשתתפות המקסימאלי בהוצאות הנסיעה, מי שגם נמצא זכאי למלווה להסעה למרכז התעסוקה, יוכל לדרוש השתתפות בהוצאות הליווי בסכום נוסף ומקסימאלי, של עד כ- 2,600 ₪.על מנת לצרוך את השירותים אשר מפעיל משרד הרווחה- השירות לטיפול באדם עם אוטיזם, יש צורך להיות מוכרים בשירות. כלומר להעביר את המסמכים הדרושים ולקבל אישור.
  • שימו-לב, מינימום ההשתתפות העצמית תהיה בגובה חופשי/רב קו.

למי פונים?

יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, עו"ס המחלקה ינחה את ההורים לגבי התהליך הנדרש. לנוחיותכם, מצ"ב ההוראה הרלוונטית ואתם מוזמנים לעשות בה שימוש בעת פנייתכם לעובדת הסוציאלית בלשכה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריכם.