Menu Close
מידע לשעת חירום

אבחון אוטיזם בגילאי 0-3

אבחון אוטיזם בגילאי 0-3
לקריאה
מהי הזכות?

אבחון אוטיזם מורכב משני חלקים:

1.אבחון פסיכולוגי- פסיכולוג התפתחותי, קליני או פסיכולוגים חינוכיים/שיקומיים שלהם הכשרה מוכחת בתחום אבחון האוטיזם.
2.אבחון רפואי- ע"י נירולוג ילדים מומחה להתפתחות הילד, פסיכיאטר ילדים או אצל רופא התפתחותי בעל ניסיון של שלוש שנים במכון להתפתחות הילד.

לעיתים יבוצעו הערכות נוספות על ידי אנשי מקצוע נוספים כגגון: מרפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת
אבחון אוטיזם מקנה זכאויות שונות בתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות והביטוח הלאומי.

לקריאה
תנאי הזכאות

1.מגיל לידה עד גיל 18
2.הסכמה חתומה של שני ההורים לאבחון

לקריאה
אופן המימוש

במידה ושמתם לב או הפנו את תשומת לבכם לצורך באבחון, יש לפנות לרופא הילדים ולבקש הפנייה להמשך הערכה במכון להתפתחות הילד.

1.מכונים ויחידות להתפתחות הילד - רשימות היחידות והמכונים השונים זמינים כאן
2.מאבחנים בהסדר (טופס 17) – בניתוב הקופה: על פי רשימה שתסופק ע"י צוות אוטיזם בקופה
3.ביצוע אבחון בשירות הפרטי וקבלת החזר מהקופה.  בתנאים הבאים:
1.המבוטח פנה לקופה וזו לא הצליחה להציע תור בטווח של ארבעה חודשים
2.הקופה אישרה למבוטח לפנות לביצוע האבחון בשירות הפרטי ולקבל בעדו החזר

לקריאה
דגשים נוספים בנושא ביצוע אבחונים בשירות הפרטי

- גובה ההחזר נקבע על פי תעריף משרד הבריאות, הנמוך לרוב מעלות האבחון בשוק הפרטי.
לכן ההחזר בפועל הוא החזר חלקי ואינו מכסה את העלות במלואה.
- הזכאות ניתנת מיד עם התברר זמני ההמתנה הצפויים,
קרי אין צורך להמתין בפועל ארבעה חודשים ע"מ להיות זכאים להחזר.
- ביצוע אבחונים שלא במסגרת הזכאות בחוק: ניתן לפנות לשירות הפרטי לביצוע אבחונים, שלא דרך הקופה וללא זכאות להחזר.
במקרה כזה האבחון והזכאות לסל הטיפולים יעודכנו במערכת הקופה רק אם תפנו לבצע הכרה באופן יזום

לקריאה
קדימות בתור ניתנת במצבים הבאים
לקריאה
ביצוע אבחון בשירות הפרטי וקבלת החזר מהקופה יתאפשר בתנאים הבאים

1.המבוטח פנה לקופה וזו לא הצליחה להציע תור בטווח של ארבעה חודשים
2.הקופה אישרה למבוטח לפנות לביצוע האבחון בשירות הפרטי ולקבל בעדו החזר  

לקריאה
דגשים נוספים בנושא ביצוע אבחונים בשירות הפרטי

- גובה ההחזר נקבע על פי תעריף משרד הבריאות, הנמוך לרוב מעלות האבחון בשוק הפרטי. לכן ההחזר בפועל הוא החזר חלקי ואינו מכסה את העלות במלואה.

- הזכאות ניתנת מיד עם התברר זמני ההמתנה הצפויים, קרי אין צורך להמתין בפועל ארבעה חודשים ע"מ להיות זכאים להחזר.   

- ביצוע אבחונים שלא במסגרת הזכאות בחוק: ניתן לפנות לשירות הפרטי לביצוע אבחונים, שלא דרך הקופה וללא זכאות להחזר.
במקרה כזה האבחון והזכאות לסל הטיפולים יעודכנו במערכת הקופה רק אם תפנו לבצע הכרה באופן יזום.

לקריאה
סירוב של הקופה להפנות לאבחון אוטיזם

אם קופת החולים של המבוטח מסרבת להפנות לאבחון לאוטיזם על אף סממנים מחשידים לאבחנה ניתן לפנות לאגף פניות הציבור בקופת המבוטח, ואם הבקשה סורבה, לפנות בתלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות. מומלץ להיעזר לשם כך בתיעוד מתאים מהמסגרת החינוכית או גורמים טיפוליים. כמו כן, ניתן לפנות לקבלת חוו"ד רפואית נוספת ביחס לאפשרות של אבחנת אוטיזם וביחס לצורך בביצוע אבחון מקיף. למבוטחים בביטוח משלים, קיימת זכאות לכיסוי של הקופה (להרחבה ראו "חוות דעת רפואית נוספת" באתר כל זכות )

לקריאה
מקור משפטי
 • חוזר משרד הבריאות בנושא  "מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים"
 • חוזר  משרד הבריאות בנושא "הפניה מוקדמת למכון להתפתחות הילד של ילדים בעלי סיכון לליקויים התפתחותיים"
 • חוזר משרד הבריאות בנושא "מתן החזרים במסגרת הסל" הקובע את משך הזמן המקסימלי לטיפול בבקשות החזרים:  https://www.gov.il/he/departments/policies/sbn10-2016
 • לקריאה
  מידע נוסף

  · מומלץ להגיע לגורם המאבחן עם תיעוד מסודר ממעקב רפואי/פסיכולוגי קודם, תיעוד ממסגרת חינוכית (למשל, דוח חינוכי או תכנית אישית עדכנית), ותיעוד מאנשי מקצוע (עו"ס, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מנתחת התנהגות וכו').  

  · אבחון רפואי במסגרת הקופה מחוץ למכונים/יחידות להתפתחות הילד: כדי להימנע ממצב שמגיעים לביקור רופא והרופא מנוע מלבצע אבחון [בין אם כי אינו מוסמך ובין אם כי מדובר בתור קצר המיועד לקבלת שירות שגרתי]  - יש לברר מראש באמצעות צוות אוטיזם של הקופה מיהם הרופאים הרלוונטיים לביצוע אבחוני אוטיזם והאם ישנן הנחיות מיוחדות בנוגע לתיאום התור (למשל – משך התור, מסמכים שיש להביא עמכם לתור).   

  · במידה והוצע לכם שירות בשיטה של הסדר (טופס 17) או החזר – מומלץ לבקש מצוות האוטיזם בקופה רשימה של אנשי מקצוע עם מומחיות בתחום האוטיזם שאליהם ניתן לפנות. במידה ואתם מסתמכים על רשימות הספקים המופיעות באתר הקופה – עליכם לוודא למול נותן השירות כי הוא אכן עוסק באבחוני אוטיזם ולוודא עמו את סוג הכיסוי שניתן ע"י הקופה. 

  · הידעתם? למבוטחים בביטוח משלים, עשויה להיות זכאות להתייעצות עם מומחה בשירות הפרטי בסבסוד הקופה או בכיסוי באמצעות טופס 17. ניתן לבדוק למול צוות האוטיזם בקופה את האפשרות לנצל את הזכאות לצורך ביצוע החלק הרפואי באבחון. ניתן להשוות בין את הזכאויות בביטוחים משלימים שונים באמצעות הקישור הבא:  https://call.gov.il/page/compare-page  . 

  רשימת המכונים המוכרים להתפתחות הילד – אתר משרד הבריאות

  לקריאה
  דגשים לאבחון קביל

  אבחון אוטיזם הוא תהליך מורכב, ועל מנת שהאבחון יוכר ויאפשר מיצוי זכויות מלא במוסדות השונים, עליו להיות מבוצע על פי דרישות משרד הבריאות (לחוזרי המנכ"ל בנושא לחצו כאן)

  אי עמידה בדרישות האבחון עלולה לגרור עיכוב רב בקבלת הזכויות השונות, ולכן אנו ממליצים לוודא למול המאבחנים שכל הדרישות מולאו.

  לקריאה
  מי מוסמך לאבחן 

  אבחון פסיכולוגי
  · פסיכולוג התפתחותי
  · פסיכולוג קליני
  · פסיכולוגים חינוכיים/שיקומיים שלהם הכשרה מוכחת בתחום אבחון האוטיזם 

  אבחון רפואי
  · נוירולוג ילדים מומחה להתפתחות הילד
  · פסיכיאטר ילדים
  · התפתחותי בעל ניסיון של שלוש שנים במכון להתפתחות הילד.

  לקריאה
  מה צריך להיכלל באבחון?

  בחלק הפסיכולוגי:
  · הערכה התפתחותית או קוגניטיבית: 

  באמצעות המבחנים הבאים:
  בני 3 ומטה – אבחון התפתחותי MULLEN (אם אין היכרות עם הכלי, אפשר להשתמש ב-BAILEY-III או ב-BAILEY-II).

  בני 3 עד 7 – אבחון קוגניטיבי באמצעות III-WPPSI (אם לא ניתן להעביר מבחן זה, יש להעריך את הילד באמצעות מבחנים קוגניטיביים חלופיים בהתאם לגיל וליכולת של הנבדק).

  · הערכה תפקודית-הסתגלותית:
  יש להשתמש ב- VINELAND-II או ב- ABAS-II;

  · הערכת תסמיני אוטיזם:
  יש לכלול שאלוני איתור והערכה (שאלוני הורים כגון CARS-2 ,SCQ ,SRS-2, שאלוני דו"ח גננת או מחנכת כגון 2SRS );
  כמו כן מומלץ מאוד לעשות שימוש בכלי האבחון ADOS ו-ADIR אם יש למאבחנים הכשרה לכך;

  · סקירת התקיימות הקריטריונים לאבחנת אוטיזם לפי ה- DSM-5
  בפירוט דוגמאות לכל קריטריון וציון רמת החומרה;

  · אבחנה מבדלת כולל פירוט אבחנות נלוות אם ישנן בהתאם לדרישה המפורטת ב-DSM-5
  [ עם או ללא מוגבלות שכלית / איחור התפתחותי נלווים    |    עם או ללא לקות / הפרעה נלווית בשפה    |   האבחנה קשורה למצב רפואי או גנטי או גורם סביבתי ידוע    |   האבחנה מלווה/לא מלווה בהפרעה נוירו-התפתחותית, נפשית או התנהגותית אחרת  (יש לפרט אבחנה ספציפית אם קיימת)  |   עם / בלי קטטוניה ]

  לקריאה
  דגשים נוספים על פי הנחיות משרד הבריאות ממאי 2022

  · יש לציין בגוף האבחון ציונים בכל המבחנים אשר הועברו

  · יש לפרט דוגמאות ספציפיות לנבדק ביחס לכל אחד מתת-הקריטריונים הקבועים ב-5-DSM. בעת ממצא של רמת DQ נמוכה, יש לנמק כחלק מהאבחנה המבדלת כי רמת התקשורת נמוכה מהגיל ההתפתחותי

  · כאשר המאובחן הוא פעוט שעוד לא מלאו לו שנה וחצי, נדרשת הנמקה מוגברת לביסוס האבחנה.   

  · אם נעשה שימוש במבחן להערכת תסמיני אוטיזם והציון שהתקבל בו אינו חוצה את הסף לאבחנת אוטיזם, על המאבחן לנמק מדוע בכ"ז קבע אבחנת אוטיזם, ובמידת האפשר לעשות מבחן להערכת תסמיני האוטיזם בכלי נוסף. 

  בחלק הרפואי 

  · סקירת ההיסטוריה הרפואית
  · סקירה התפתחותית לרבות בנוגע לתסמיני אוטיזם;
  · סקירת התקיימות הקריטריונים לאבחנת אוטיזם לפי  ה-DSM-5 בפירוט דוגמאות לכל קריטריון וציון רמת החומרה;

  ·אבחנה מבדלת כולל פירוט אבחנות נלוות אם ישנן בהתאם לדרישה המפורטת ב-DSM-5   [ עם או ללא מוגבלות שכלית / איחור התפתחותי נלווים    |    עם או ללא לקות / הפרעה נלווית בשפה    |   האבחנה קשורה למצב רפואי או גנטי או גורם סביבתי ידוע    |   האבחנה מלווה/לא מלווה בהפרעה נוירו-התפתחותית, נפשית או התנהגותית אחרת  (יש לפרט אבחנה ספציפית אם קיימת)  |   עם / בלי קטטוניה ] 

  ·שימו לב - אם הילד עבר בעבר הערכות קודמות שהסתיימו במסקנה שמדובר באבחנה שונה (הפרעות התנהגות, ADHD, ODD, הפרעת חרדה או כל אבחנה פסיכיאטרית אחרת) חשוב להקפיד על מתן הסבר מסודר ביחס לתקפות אבחנת אוטיזם לעומת האבחנה/האבחנות הקודמות (כלומר – להסביר האם אוטיזם הוא האבחנה הראשונית שעליה מתווספת האבחנה שניתנה בעבר, או שהאבחנה שניתנה בעבר היא שגויה ומקורה בזיהוי לא נכון או חלקי של תסמינים הקשורים בלעדית לאוטיזם)  

  האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.