Menu Close

אשפוז פסיכיאטרי ביתי

אשפוז פסיכיאטרי ביתי

תקציר הזכות: אשפוז פסיכיאטרי ביתי מהווה חלופה לאשפוז בבית חולים ומיועד למתמודדי נפש ואו מי שסובל ממשבר נפשי.

מהי הזכות: ניתן לבחור בחלופת אשפוז פסיכיאטרי ביתי בהינתן עמידה בתנאי הזכאות, במימון עצמי או על ידי קופת החולים המבטחת (על פי שיקול דעת).

תנאי הזכאות: אשפוז פסיכיאטרי ביתי מותנה באחד מן המצבים הבאים: 

• מתמודדי נפש במצב אקוטי

• קטין שקיים חשש שהתפקוד שלו נפגע בעקבות מצבו הנפשי

• יכולת לשתף פעולה עם תכנית הטיפול

• עם הילד גר בגיר אחד שמסוגל לתמוך ולעזור במימוש תכנית הטיפול

• הורי הילד או האפוטרופוסים הסכימו לאשפוז ביתי

אופן מימוש: מימוש הזכות לאשפוז ביתי מותנית בשאלה האם זכות זו ממומנת על ידי קופות החולים או לא. במידה וישנו מימון יש לפנות לקופה לבחינת התאמה, במידה ואין מימון מהקופה יש לפנות לחברות פרטיות. קבלת ההחלטה לגבי המימון מתקבלת על ידי קופת החולים ועל פי שיקול דעתה.

מידע נוסף:

אשפוז בית אינו נחשב אשפוז כמשמעות המונח בחוק טיפול בחולי נפש, ואינו נכלל בסל השירותים האשפוזיים או המרפאתיים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

קליטה למסגרת שכזו מותנית בהסדרת המימון.

לשים לב: במידה ויש החמרה במצבו הנפשי של הילד יש ליידע מידית את הפסיכיאטר שיחליט על מידת ההתערבות הנדרשת.

מקור משפטי:

חוזר מנכ"ל - אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק

אמות מידה להפעלת אשפוז בית פסיכיאטרי (חלופת אשפוז(

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.