Menu Close
מידע לשעת חירום

ביטוחים משלימים

ביטוחים משלימים
לקריאה
תקציר הזכות

הסל הבסיסי הניתן על-ידי קופות החולים, הוא רשימה של שירותים רפואיים אשר הקופות מחויבות על-פי חוק לספק למבוטחיהן, הכוללת: אשפוז, בדיקות, טיפולים, תרופות וציוד רפואי.
שירותי בריאות משלימים (שב"ן) הם שירותים רפואיים שקופת החולים מציעה למבוטחים בה בנוסף לשירותי הבריאות הכלולים בסל השירותים הבסיסי. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי קופות החולים רשאיות להציע לחבריהן תכניות לשירותי בריאות נוספים, הידועות בכינויין "ביטוח משלים".

לקריאה
מה כלול בתוכנית?

תכניות שב"ן כוללות, בין היתר, את השירותים הרפואיים הבאים:

  • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות – על פי רשימה מוגדרת
  • רפואת שיניים
  • חוות דעת רפואית נוספת
  • רפואה משלימה
  • בדיקות תקופתיות
  • השתלות וניתוחים בחו"ל (מעבר לזכאות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי)

* הכול בכפוף לתנאים שבכל תכנית.

לקריאה
איך מצטרפים?

ההצטרפות לתוכנית השב"ן נכנסת לתוקף ממועד החתימה על טופס ההצטרפות. תוך 30 יום ממועד החתימה המבוטח זכאי לקבל מקופת החולים כתב ההצטרפות המהווה הודעה על צירופו לתוכנית, בצירוף עותק תקנון התוכנית, העתק טופס ההצטרפות והוראת החיוב. אם ההצטרפות בוצעה בסניף הקופה, יימסרו ההעתקים באותו המעמד.

לקריאה
מידע נוסף

על תוכנית השב"ן לכלול פירוט מלא של הנתונים הבאים:

  • כל התשלומים שעל המבוטח לשלם על פי התוכנית, כולל דמי הרישום
  • מידע מלא לגבי רשימת השירותים הנכללים בתוכנית
  • פירוט תקופות ההמתנה*

* הזכאות לקבלת שירותים מסוימים במסגרת תכנית השב"ן כרוכה בתקופת המתנה – תקופה שרק עם סיומה זכאי המבוטח לקבל שירותים אלו. מרבית השירותים הניתנים במסגרת השב"ן כרוכים בהשתתפות כספית של המבוטח.

רשימת אתרי האינטרנט של הקופות:

לפרטים מלאים:

שירותי בריאות משלימים (שב"ן) – באתר משרד הבריאות

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.