Menu Close
מידע לשעת חירום

גמלה רטרואקטיבית

גמלה רטרואקטיבית
לקריאה
מהי הזכות

בתביעות ילד נכה קיימת זכאות לתשלום קצבה באופן רטרואקטיבי – למשך תקופה של עד שנה לפני הגשת התביעה. 

הזכאות אינה נבחנת באופן אוטומטי ויש לבקש קביעת זכאות רטרואקטיבית בעת הגשת התביעה ולצרף לתביעה מסמכים מתאימים, כפי שיוסבר בהמשך. 

אם כבר הגשתם תביעה ולא נבחנה האפשרות לזכאות רטרואקטיבית, ניתן לפנות לסניף על מנת שהתיק יוחזר לוועדה הרפואית לבחינת הזכאות. אם הועדה הרפואית דנה בזכאות רטרואקטיבית ודחתה את הבקשה ואתם מעוניינים שהנושא יבחן מחדש – יש להגיש ערר על ההחלטה

בעת הגשת ערר על החלטה, ועדת ערר מוסמכת לבחון מחדש את הזכאות לגמלת ילד נכה. (להרחבה לחצו כאן).  

לקריאה
תנאי הזכאות

קיומו של תיעוד רפואי המעיד על סממנים הקשורים לאבחנת אוטיזם ונטל טיפולי נלווה, בתקופה שקדמה להגשת התביעה. 

לקריאה
מימוש הזכאות

על מנת שתיבחן הזכאות יש להוסיף למסמכים המצורפים לתביעה, מסמכים רפואיים המעידים על הופעת תסמיני האוטיזם או הופעת נטל טיפולי בתקופה שקדמה לתביעה. 

מומלץ לציין בהערה על גבי המסמכים אותם צירפתם, שהם נוגעים לבקשתכם לקביעת זכאות רטרואקטיבית.   

* אם האבחון בוצע שנה לפני הגשת התביעה- אין צורך בהגשת מסמכים נוספים ודי באבחון עצמו. 

דוגמאות למסמכים (ממועד אשר קדם להגשת התביעה/מועד האבחון) שעשויים להיות רלוונטיים: 

  • הפניה לאבחון אוטיזם 
  • סיכום רפואי מאת רופא התפתחותי, פסיכיאטר או רופא משפחה המתייחס לתסמיני האוטיזם (קשיי תקשורת, קשיי ויסות, קשיים התנהגותיים, נוקשות וכיו"ב). 
  • סיכומי טיפול המתייחסים לתסמיני האוטיזם. 
  • תיעוד מטיפת חלב המעיד על פערים ברכישת מיומנויות התפתחותיות בתחום התקשורת או על חוסר תגובה למטפלים או לקריאה בשם (גם אם בתחילה נחשד שמדובר בבעיית שמיעה).

מידע נוסף 

כיצד יש לפעול אם בקשתכם לא נבחנה, או נדחתה? 

אם הבקשה לא נבחנה – יש לפנות לסניף, על מנת שהוועדה הרפואית תעיין מחדש במסמכים ותבחן אפשרות לקבוע זכאות רטרואקטיבית. לתשומת לבכם, אם תביעתכם אושרה מבלי שזומנתם לוועדה, יתכן שתוזמנו לוועדה כעת. אם לאחר עיון מחדש הבקשה נדחתה ניתן להגיש ערר. 

אם הבקשה נבחנה ונדחתה ע"י הוועדה הרפואית הראשונה – יש להגיש ערר תוך 90 יום ממועד ההחלטה. לתשומת לבכם, לאחר הגשת הערר תזומנו להופיע בפני הועדה. 

שימו לב! הועדה מוסמכת לדון בתביעה כולה מחדש, ואף לשלול את הזכאות לגמלת ילד נכה שנקבעה ע"י הועדה הראשונה. יחד עם זאת, אם הועדה שוקלת שלילת זכאות שנקבעה בוועדה הראשונה – עליה להתריע על כך ולאפשר את משיכת הערר. במצב כזה, אם תחליטו למשוך את הערר, הזכאות שנקבעה על ידי הוועדה הראשונה תישמר.   

 


למידע על זכאות רטרואקטיבית באתר המוסד לביטוח לאומי לחצו כאן

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.