Menu Close
מידע לשעת חירום

הגשת בקשה לקבלת שירותי חינוך מיוחדים

הגשת בקשה לקבלת שירותי חינוך מיוחדים
לקריאה
מהי הזכות

במסגרת חוק חינוך חינם לילדים חולים - על המדינה לממן את לימודיהם של ילדים המאושפזים בבית חולים ושל ילדים חולים, הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד (דהיינו, בני 3 ומעלה).

לקריאה
תנאי הזכאות

תלמיד חולה בגיל לימוד חובה, הצפוי לשהות בביתו יותר מ-21 יום, או שסובל ממחלה מתמשכת.

לקריאה
אופן מימוש

ניתן להגיש חוות דעת רפואית המעידה על תנאי הזכאות, ועל פיה להגיש בקשה להצטרף לתוכנית למשך המחלה או ההישארות בבית. לקראת פתיחת שנת הלימודים יועברו הנחיות לעניין אופן הגשת הבקשה והשימוש במערכת עבור הורים שפנו בבקשת התעניינות בתוכנית. לאחר הגשת הבקשה בליווי המסמכים הנדרשים, משרד החינוך יגבש לתלמיד תוכנית לימודית אישית.

תלמידים עם מוגבלות זכאים להמשיך לקבל שירותי חינוך מיוחדים בביתם בהתאם לסוג המסגרת בה הם משובצים ולתוכנית הלימודים האישית שנבנתה להם. מורים ומטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות יגיעו אל ביתו של התלמיד/ה כדי לתת את המענים החינוכיים והטיפוליים בכפוף לזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ובהתאם לתוכנית האישית של התלמיד.

לקריאה
מידע נוסף

החל משנת תשפ"ב התוכנית לתלמידים חולים בביתם מופעלת על ידי משרד החינוך. באתר משרד החינוך ישנה טבלה שמפרטת את מקסימום שעות הטיפול וההוראה שניתן לקבל בהתאם לשכבת הגיל של התלמיד במסגרת התוכנית, ובהתאם לסוג המסגרת בה התלמיד משובץ (חינוך רגיל/חינוך מיוחד).

בכל שאלה ועניין אתם מוזמנים לפנות למוקד השירות והמידע הארצי באמצעות טלפון 6552* (שלוחה מס' 7). המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 07:30 ל-17:00

.חוק חינוך חינם לילדים חוליםבאתר משרד החינוך.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.