Menu Close

הכרה במשרד הרווחה לצורך קבלת שירות 

הכרה במשרד הרווחה לצורך קבלת שירות 

מהי הזכות

משרד הרווחה באמצעות מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות מספק שירותים לבוגרים על רצף האוטיזם בכפוף להכרה רשמית, המותנית בהצגת אבחון אוטיזם מלא.

השירותים הניתנים באחריות משרד הרווחה:

• סומך אישי (חונך)
• מועדוניות
• קייטנות
• דיור חוץ ביתי
• תעסוקה
• נופשוני משפחה
• נופשוני הקלה
• הפנייה לייעוץ וטיפול בנושאי מיניות

שימו לב – אם ילדכם קיבל הכרה ברווחה לפני פברואר 2019, לא יהיה צורך בחידוש ההכרה בעבורו עם הגיעו לגיל 18. 

תנאי זכאות

קיומו של אבחון אוטיזם מלא, העומד בדרישות לאבחון ע"פ משרד הבריאות. 

אופן מימוש הזכאות 

למי שהוכרו בעבר ורק מחדשים את זכאותם עם הגיעם לגיל 18:

לצורך חידוש ההכרה יש לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת במחלקה לשירותים חברתיים בהתאם לאזור המגורים, ולהציג: 

• תיעוד מפסיכיאטר או מפסיכולוג המאשר את תקפות האבחנה, ואת עמידת המבקש בקריטריונים לאבחון אוטיזם ע"פ ה-DSM-5 . 

• דו"ח חינוכי עדכני (אם הצעיר לא לקח חלק במסגרת חינוכית בשנים האחרונות אין צורך בצירוף דוח זה).

למי שמגישים בקשה להכרה לראשונה בבגרותם:

לצורך הכרה יש לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת במחלקה לשירותים חברתיים בהתאם לאזור המגורים. ולמסור את המסמכים הבאים:  

אבחון אוטיזם מלא (חלק רפואי וחלק פסיכולוגי, בהתאם לדרישות משרד הבריאות);
דו"ח חינוכי עדכני  (אם הצעיר לא לקח חלק במסגרת חינוכית בשנים האחרונות אין צורך בצירוף דוח זה);
צילום תעודת זהות
דוח רפואי עדכני - אם חלף זמן רב מאז מועד האבחון ועד להגשת הבקשה להכרה ברווחה – יתכן שתידרשו למסור סיכום רפואי עדכני ביחס למצבו של ילדכם;
צו מינוי אפוטרופוס לבני 18 ומעלה (אם מונה להם אפוטרופוס).

כחלק מתהליך ההכרה עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית יצרף מטעמו דו"ח סוציאלי. 

בגיר בן 18 ומעלה שטרם עבר אבחון מלא לאוטיזם יוכל לעשות אבחון דרך מרכזי אבחון והערכה של הרווחה(לפרטים נוספים אנא פנו לעו"ס למחלקה לשירותים חברתיים באזור מגוריכם)

כיצד לפעול אם נדחתה בקשתנו להכרה? ראשית אנו ממליצים לבדוק את סיבת הדחייה (פגם באבחון, חוסר במסמכים) ולדאוג להשלמות בהתאם. אם לדעתכם נדחיתם שלא בצדק, באפשרותכם לערער על ההחלטה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריכם.

מחלקת הרווחה ברשות תפנה את הערעור למפקח המחוזי מטעם מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

למידע מלא ודרכי הגשת הערר באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים – לחצו כאן. 

מקור משפטי 

הנחיות מנהל מוגבלויות – הכרה בשירות לאדם על רצף האוטיזם

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.