Menu Close
מידע לשעת חירום

הנחה במס רכישה עמוד חדש

הנחה במס רכישה עמוד חדש
לקריאה
תקציר הזכות

במקרים מסוימים, תתכן זכאות להקלה במס רכישה בגין רכישת דירה עבור אדם עם מוגבלות, ובהם גם עבור הורים לילד על רצף האוטיזם.  

לקריאה
מהי הזכות

מהי הזכות: לפי תקנות מיסוי מקרקעין, מי שעומד בתנאים הנדרשים, יוכל  לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לאדם עם מוגבלות. גובה ההנחה הוא 0.5% מערך הדירה לפי מדרגות מס הרכישה, והיא ניתנת למימוש עד פעמיים בחיים. 

ראו פירוט לגבי שיעור ההקלות לזכאים – באתר רשות המיסים.

לקריאה
תנאי הזכאות

הזכאות תינתן באחד משני המצבים האלה: 

 1. הורים לילדים שמקבלים קצבת ילד נכה בשיעור 188% (קצבת תלות בזולת).  
 2. הורים לילדים שעברו ועדה רפואית ונקבעה עבורם נכות רפואית בגובה 90% לפחות.

שימו לב: 

 • זכאות לגמלת ילד נכה בשיעור 100% אינה מזכה להנחה במס רכישה. 

עבור רוב הילדים על הרצף לא תינתן זכאות, אבל היא תתכן, לעתים, עבור מי שעומד בתנאים המפורטים לעיל - בדרך כלל הדבר יהיה ישים רק אצל ילדים שלהם ישנן אבחנות נוספות חוץ מאוטיזם, או שנקבעה להם זכאות לתלות בזולת בשיעור 188%.

 • אם לא נקבעו אחוזי נכות לצורכי מס רכישה במעמד הוועדה לגמלת ילד נכה, או אם אחוזי הנכות שנקבעו נמוכים מהנדרש - ניתן להגיש בקשה לקיום וועדת מס באמצעות טופס בקשה של המוסד לביטוח לאומי (טופס מס' 3553), אשר תקבע את אחוזי הנכות המתאימים למצבו של הילד.
 • כאמור, במרבית המקרים (למעט אם יש זכאות לגמלת תלות בזולת בשיעור 188%), כדי לצבור אחוזי נכות מזכים נדרש להציג כמה מצבים רפואיים המתקיימים במקביל (למשל, נוסף על אוטיזם עשויות להיות אבחנות כגון הפרעת התנהגות, עיכוב שכלי התפתחותי, מצב פסיכיאטרי, אפילפסיה וכדומה). לכן מומלץ לארגן מסמכים המפרטים את כלל המצבים הנלווים ואת הפגיעה התפקודית הנובעת מהם, ולא להסתמך על האבחנה של אוטיזם לבדה.

לקריאה
אופן המימוש

 • לאחר שנקבעו אחוזי נכות לצורכי מס (במעמד ועדת המס, במעמד ועדה רפואית לקביעת זכאות לגמלת ילד נכה או במעמד ועדה לקביעת נכות כללית), ורק אם אחוזי הנכות הרפואית מזכים (188% תלות בזולת, 90% נכות רפואית ומעלה, או בעבור בגירים 75% אחוזי אי-כושר), אפשר להתקדם בתהליך מתן ההנחה במס הרכישה.
 • לצורך פתיחת בקשה יש להגיש לרשות מיסוי המקרקעין באזור שבו מצויה הדירה  הצהרה על מכירת ורכישת נכס מקרקעין (טופס 7000) , טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה (טופס 2973), ומכתב המסביר את הצורך של המשפחה בדירה המותאמת לצורכי הילד/הבוגר או  כיצד הדירה צפויה לשרת אותו  בעתיד.
 • אם נמצאתם זכאים, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לסעד הצהרתי המאשר להורים או לאפוטרופוס לפעול בשם הקטין ולממש בשמו את ההטבה. בית המשפט יבחן אם הפעולה הנדרשת נעשית לצורכי הקטין ולטובתו ואם הנסיבות מצדיקות לאפשר את ניצול ההטבה שהקטין זכאי לה (המוגבלת לפעמיים בחיים), על פי החלטת ההורים או האפוטרופוס ועל ידיהם. 

לאחר קבלת אישור בית המשפט יש למסור את ההחלטה לרשות המיסים לצורך המשך טיפול והחלת ההנחה.

במקרה של בקשה שנייה לניצול הטבה במס רכישה, רף ההוכחה שנדרש להוכחה כי העסקה או ניצול ההטבה נעשים לשירות הקטין ולטובתו מוגבר, ובית המשפט עשוי להורות על מינוי אפוטרופוס לדין (עורך דין מטעם המדינה אשר ייצג את הילד בהליך במקום הוריו), כמי שיכול לייצג באובייקטיביות את האינטרסים של הילד בהליך.

שימו לב:

 • אין צורך לרשום את הדירה על שם הילד ברישום המקרקעין (טאבו) כדי לקבל את ההנחה, אך נדרש כי הנכס הנרכש ישמש רק למגורי הזכאים להטבה במס.
 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי, עד 4 שנים ממועד תשלום המס – בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים לעיל (אחוזי נכות ואישור מבית המשפט).
 • רכישת דירה ורישומה אינה עניין טכני בלבד, ויש לכך השלכות משפטיות, ועל כן אנו ממליצים להתייעץ בתהליך עם עורך דין.

מידע נוסף: 

 • מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות באתר רשות המיסים
 • מוקד רשות המיסים: 4954*; 02-5656400. 
 • ייעוץ במרכזי "יד מכוונת", הנותנים סיוע והכנה לקראת ועדת המס.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.