Menu Close
מידע לשעת חירום

הנחה במס רכישה 18+

הנחה במס רכישה 18+
לקריאה
תקציר הזכות

בוגרים על רצף האוטיסטי זכאים להנחה בתשלום הארנונה.

לקריאה
מהי הזכות

לפי תקנות מיסוי מקרקעין, אפשר לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לאדם עם מוגבלות. גובה ההנחה הוא 0.5% מערך הדירה לפי מדרגות מס הרכישה, והיא ניתנת למימוש עד פעמיים בחיים.
ראו פירוט לגבי שיעור ההקלות לזכאים – באתר רשות המיסים.

לקריאה
תנאי הזכאות

הזכאות תינתן באחד משני המצבים האלה:

 1. מי שנקבעה לו על ידי המוסד לביטוח לאומי דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של ‎75% לפחות.
 2. מי שנקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎100%, או נכות של ‎90% על-פי חישוב משוקלל, בשל צבירת נכויות באיברים שונים (מותנה בוועדה רפואית).  

שימו לב:

 • מי שאינו מוכר במוסד לביטוח לאומי כזכאי לקצבת נכות כללית, יכול להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית להקלות במיסים (הבקשה כרוכה בתשלום), אשר תקבע את אחוזי הנכות המתאימים למצבו בדומה לקביעת אחוזי הנכות בוועדה רפואית לקביעת זכאות לקצבת נכות כללית.

לקריאה
אופן המימוש

 • לאחר שנקבעו אחוזי נכות לצורכי מס (במעמד ועדת המס או במעמד ועדה לקביעת נכות כללית), ורק אם אחוזי הנכות הרפואית מזכים ( 90% נכות רפואית ומעלה, או 75% אחוזי אי-כושר), אפשר להתקדם בתהליך מתן ההנחה במס הרכישה.
 • לצורך פתיחת בקשה יש להגיש לרשות מיסוי המקרקעין באזור שבו מצויה הדירה  הצהרה על מכירת ורכישת נכס מקרקעין (טופס 7000) , טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה (טופס 2973), ומכתב המסביר את הצורך בדירה המותאמת לצורכי הבוגר או  כיצד הדירה צפויה לשרת אותו  בעתיד.

שימו לב:

 • במקרים מסוימים, ובכפוף לכך שהבוגר עומד בתנאים המפורטים לעיל וסמוך על שולחנם של ההורים, יכול להינתן אישור להורים לעשות שימוש בזכאות של בנם גם אם הוא עבר את גיל 18 וגם אם הדירה נרכשה ונרשמה על שם ההורים בלבד. למימוש הזכאות, יש להגיש בקשה בהתאם למפורט לעיל. 
 • רכישת דירה ורישומה אינה עניין טכני בלבד, ויש לכך השלכות משפטיות, ועל כן אנו ממליצים להתייעץ בתהליך עם עורך דין.

מידע נוסף: 

 • מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות באתר רשות המיסים
 • מוקד רשות המיסים: 4954*; 02-5656400. 
 • בקשה לוועדה רפואית להקלות במסים (טופס 169) – באתר רשות המסים
 • ועדה לקבלת פטור ממס – אתר הביטוח הלאומי 

ייעוץ במרכזי "יד מכוונת", הנותנים סיוע והכנה לקראת ועדת המס.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.