Menu Close
מידע לשעת חירום

הנחה בתשלום המים 18+

הנחה בתשלום המים 18+
לקריאה
תקציר הזכאות

בוגרים על רצף האוטיסטי זכאים להטבה בתעריף תשלום המים.

לקריאה
מהי הזכות

בוגר שמקבל קצבת נכות זכאי לכמות מים נוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף נמוך.

לקריאה
תנאי הזכאות

ההטבה ניתנת עבור צריכת מים בבית בו מתגורר בפועל הבוגר הזכאי. זכאים לכך בגירים מקבלי קצבת נכות כללית אשר נקבעה להם 70% נכות רפואית לפחות. 

אופן המימוש: המוסד לביטוח לאומי יעדכן את הבוגרים הזכאים להנחה כי הם זכאים להנחה וכי מימוש הזכאות דורש העברת פרטיהם לרשות הממשלתית למים ולביוב ולספק המים באזור מגוריהם. הביטוח הלאומי מעביר בכל חודש רשימה עדכנית של שמות הזכאים להנחה. 

לקריאה
אופן המימוש

המוסד לביטוח לאומי יעדכן את הבוגרים הזכאים להנחה כי הם זכאים להנחה וכי מימוש הזכאות דורש העברת פרטיהם לרשות הממשלתית למים ולביוב ולספק המים באזור מגוריהם. הביטוח הלאומי מעביר בכל חודש רשימה עדכנית של שמות הזכאים להנחה. 

מידע נוסף:

  • לבדיקה האם הנכם מופיעים ברשימת הזכאים – יש לפנות אל ספק המים באזור המגורים.
  • מי שנאמר לו כי הוא אינו ברשימת הזכאים – יכול לפנות בעניין זה למוקד המוסד לביטוח לאומי.

שימו לב:

  • מקבלי מספר גמלאות המזכות בהטבה - יהיו זכאים להטבה אחת.

הטבות לאוכלוסיות מיוחדות – באתר רשות המים.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.