Menu Close
מידע לשעת חירום

הנחה בתשלום המים

הנחה בתשלום המים
לקריאה
תקציר הזכות

הורים לילדים או בוגרים על רצף האוטיזם זכאים להטבה בתעריף תשלום המים עבור אדם עם מוגבלות.

לקריאה
מהי הזכות

• הורים לילד על רצף האוטיזם שמקבל גמלת ילד נכה
• בוגר שמקבל קצבת נכות זכאים לכמות מים נוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף נמוך.

לקריאה
תנאי הזכאות

ההטבה ניתנת עבור צריכת מים בבית בו מתגורר בפועל הילד או הבוגר הזכאי.
זכאים להטבה:
• הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור 100%
• בגירים מקבלי קצבת נכות כללית אשר נקבעה להם 70% נכות רפואית לפחות.

לקריאה
אופן המימוש

המוסד לביטוח לאומי יעדכן את ההורים או הבוגר הזכאים להנחה כי הם זכאים להנחה וכי מימוש הזכאות דורש העברת פרטיהם לרשות הממשלתית למים ולביוב ולספק המים באזור מגוריהם. הביטוח הלאומי מעביר בכל חודש רשימה עדכנית של שמות הזכאים להנחה.

לקריאה
מידע נוסף

• לבדיקה האם הנכם מופיעים ברשימת הזכאים – יש לפנות אל ספק המים באזור המגורים.
• מי שנאמר לו כי הוא אינו ברשימת הזכאים – יכול לפנות בעניין זה למוקד המוסד לביטוח לאומי.
• זכאים להטבה גם משפחות אומנה לילד שזכאי לגמלה אך לא מקבל אותה בשל האומנה.

לקריאה
שימו לב

• ההנחה ניתנת לפי מספר הילדים המקבלים גמלת נכות במשפחה, לכן הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל הנחה כפולה.
• מקבלי מספר גמלאות המזכות בהטבה - יהיו זכאים להטבה אחת.

הטבות לאוכלוסיות מיוחדות – באתר רשות המים.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.