Menu Close

הסעות לילדים על הרצף האוטיסטי הלומדים בחינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל

הסעות לילדים על הרצף האוטיסטי הלומדים בחינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל

תקציר הזכות: ילדים ותלמידים על הרצף האוטיסטי זכאים להסעה ולליווי למסגרת החינוכית (גנים ובתי ספר) המתאימה ביותר עבורם והקרובה ביותר לאזור מגוריהם, בהתאם לשעות הלימודים.

מהי הזכות: ילדים ותלמידים על הרצף האוטיסטי זכאים להסעה ולליווי החל מכיתות הגן של גיל שלוש ועד גיל 21, בלי קשר למרחק הנסיעה

האחריות לארגון ההסעות, לביצוען וכן למימונן (המימון בשיתוף עם משרד החינוך) חלה על הרשות המקומית אשר בתחום שיפוטה גר הילד.

• ההסעות צריכות להתאים למערכת השעות הרשמית של המוסד החינוכי בשגרה ובתקופת החירום.

• הזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים.

• הזכות להסעות כוללת גם את הזכות להסעה ללימודים / טיולים שהם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

• על זמן הנסיעה למסגרת החינוכית וחזרה לבית המגורים של התלמיד להיות "זמן סביר" על פי משרד החינוך, "זמן סביר" מקובל לנסיעה בתוך העיר הוא עד שעה, ובין ערים סמוכות עד שעה וחצי.

• המספר המירבי שיש להסיע בהסעה הוא עד 10 תלמידים.

• הורים פרודים או גרושים שיש להם הסכם הורות משותפת יהיו זכאים להסעת התלמיד לשתי הכתובות אם יש החלטה שיפוטית או הסכם גישור עם תוקף מבית משפט, אם ימי השהייה אצל כל הורה קבועים ואם המרחק בין בית המשמורן הנוסף והמסגרת החינוכית אינו עולה על 25 קילומטרים.

• הסעה לשילוב חלקי: הזכות להסעה כוללת גם את הזכות להסעה ללימודים נוספים שהם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים. לכן כאשר תלמיד לומד במוסד לחינוך מיוחד ונקבעת לו תוכנית לימוד אישית (תל"א) הכוללת שילוב חלקי במוסד חינוכי אחר, הוא זכאי להסעה לאותו מוסד חינוכי.

* יש לציין כי לרוב שילוב חלקי מתקיים כאשר המוסד החינוכי שבו התלמיד משתלב הוא במרחק הליכה ממסגרת האם, מעטים המקרים שבהם רשות מקומית מממנת הסעה למוסד חינוכי אחר הרחוק ממוסד האם כדי לקיים שילוב חלקי.

תנאי הזכאות:

ילדים ותלמידים מגיל 3 ועד גיל 21 המאובחנים על הרצף האוטיסטי שוועדת זכאות ואפיון קבעה כי הם זכאים לשירותי חינוך מיוחד.

בנוסף, ברשויות מקומיות - על תלמיד ללמוד במוסד החינוך המתאים ביותר והקרוב ביותר למקום מגוריו, בהתאם לאזור הרישום שנקבע לו על ידי הרשות המקומית.

התלמיד רשאי לבחור את זרם החינוך הרצוי לו: ממלכתי, ממלכתי- דתי, מעיין החינוך התורני או החינוך העצמאי.

אופן המימוש:

למימוש הזכאות יש לפנות למחלקת ההסעות ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר.

מידע נוסף:

  1. תלמידים על הרצף האוטיסטי זכאים לליווי בהסעה. המלווה יהיה נוכח כל משך ההסעה ואחראי לפקח ולהשגיח על התלמידים. הוא יחזיק את רשימת הילדים ופרטי הקשר עם מוסד החינוך ויוודא שכל התלמידים חגורים. האחריות לליווי בהסעה מוטלת על הרשות המקומית שמארגנת את ההסעה.
  2. הנחיות משרד החינוך מחודש יולי 2023 מאפשרות להורה להסיע את ילדו ולקבל על כך החזר הוצאות - אך ורק לתלמידים שלא ניתן לשבצם במערך ההסעות הקיים ברשות, ולפי שיקול דעתה הבלעדית של הרשות, ולא על דעת ההורים.- ההנחיות תקפות לשנת תשפ"ד בלבד.

לשים לב:

קיצור יום הלימודים לבקשת ההורים לא יחייב את הרשות המקומית או את משרד החינוך במימון להסעה נוספת. ההורים ייקחו על עצמם ועל אחריותם את ההסעה בשעה המבוקשת. 

אולם בקשות לקיצור יום לימודים הנובעות מאי-יכולתו של התלמיד לשהות במוסד החינוך יום שלם מטעמים התנהגותיים, רגשיים או בריאותיים יידונו בוועדת ההסעות המרכזית של משרד החינוך. 

מקור משפטי:

חוק חינוך מיוחד

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה-1995

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה-1995

חוזר מנכ"ל משרד החינוך - הוראת קבע מס' 334 מיום 22.08.2022 - הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים

חוזר הוראות הקבע סד/5(א)- הארכת שנת הלימודים - תוכנית ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות - סעיף 9

מכתב משרד החינוך למנהלי רשויות מקומיות בנושא היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד במערך ההסעות מיום 17.4.2023.

מכתב משרד החינוך למנכ"ל הרשות בנושא מתן אפשרות להורים להסיע את ילדיהם ולקבל על כך החזר הוצאות מיום 24.7.2023.- תקפות לשנת תשפ"ד בלבד.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.