Menu Close
מידע לשעת חירום

הצטרפות למסלולי ההתנדבות השונים

הצטרפות למסלולי ההתנדבות השונים

התנדבות לשירות לאומי-אזרחי

בהינתן פטור משירות צבאי, קיימת האפשרות להתנדב לשירות לאומי-אזרחי. ניתן להתחיל שירות לאומי לפני גיל 22 - לאחר מכן לא ניתן לעשות זאת. השירות הלאומי נמשך כשנה (עם אפשרות להמשיך לשנה נוספת) וכולל התנדבות בתפקידים שונים.

אופן מימוש הזכאות 

ישנן שתי תכניות לשירות לאומי המשלבות נוער על הספקטרום האוטיסטי; בנוסף, ישנן עמותות נוספות לשירות לאומי שאינן מייעדות תכנית ספציפית לקבלת נוער על הספקטרום האוטיסטי:

תכנית משלבים

תכנית משלבים מרוכזת על ידי עמותת בת עמי ועמותת גוונים ופועלת בכל אזורי הארץ. התכנית מאפשרת ל-350 צעירים וצעירות עם מוגבלויות, בעלי פטור משרות צבאי, להשתלב בשירות הלאומי הרגיל במגוון תחומים. הצעירים מתנדבים לשירות לאומי במשך שנה או שנתיים, לרב בבית ההורים, ותורמים בקהילה בה הם חיים (30שעות שבועיות לפחות). בתום שנת השירות, המתנדבים זכאים לכל ההטבות והזכויות של חיילים להשכלה בהמשך.

האגודה להתנדבות - שירות לאומי ממלכתי 

במסגרת תוכנית "עוצמה" של האגודה, היא מקבלת מתנדבים מאובחנים על רצף האוטיזם בכפוף להתאמת הפונה אשר תיבדק על סמך ראיון. יש לציין את האבחנה בראיון על מנת שיהיה ניתן להתאים את המסגרת ליכולות של המתנדב הפוטנציאלי.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.