Menu Close
מידע לשעת חירום

זכאות לגמלת נכות מוגדלת עקב מספר מצבים רפואיים

זכאות לגמלת נכות מוגדלת עקב מספר מצבים רפואיים

החל מחודש דצמבר 2020, נוספה אפשרות לקבלת גמלה מוגדלת בשיעור 188%עבור ילדים עם שלושה מצבים רפואיים אשר יכולים לזכות כל אחד בנפרד בגמלה בשיעור 100%. חלופה זו יכולה להיות רלוונטית לילדים עם אוטיזם ושני מצבים רפואיים נוספים.

החל משנת 2022, עם הוספת אפשרות לקבלת גמלה בשיעור 112%, ישנה אפשרות לקבל גמלה בשיעור זה גם עבור שתי עילות עצמאיות שמזכאות כל אחת בנפרד בגמלה בשיעור 100%. חלופה זו יכולה להיות רלוונטית לילדים עם אוטיזם ומצב רפואי נוסף.

אופן מימוש הזכאות

יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי "בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה", חוות דעת תומכות ומסמכים רפואיים רלוונטיים. במידה וניתן, התביעה תיבחן ללא הזמנה לוועדה רפואית. ניתן לבקש זכאות רטרואקטיבית עד שנה אחורה, אך לא לפני 11/2020 (למי שמגיש בקשה ל-188%, מועד כניסת העדכון לצבר של 3 עילות לתוקף) או 12/2021 (למי שמגיש בקשה ל-112%, מועד כניסת החוזר שהוסיף את הדרגה של 112% לתוקף).

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.