Menu Close

חלופה למעונות יום שיקומיים

חלופה למעונות יום שיקומיים

מהי הזכות? 

בעקבות עתירה שהגישה אלו"ט בשנת 2017 נקבע כי פעוט עם אוטיזם אשר יועד לשיבוץ במעון יום שיקומי ייעודי לפעוטות עם אוטיזם ולא נמצא לו מקום, יהיה זכאי לשירות חלופי, הכולל: 

1.סייעת מטעם משרד הרווחה:  

  •במעון מפוקח או בבית 
  • בהיקף של 180 שעות חודשיות
  • מימוש באמצעות עו"ס הרשות המקומית (להרחבה ראו "אופן מימוש הזכאות")  

  2.חלופה לסל הטיפולים הניתן במעון - החזר כספי עבור טיפולים פרא-רפואיים: 

  גובה ההחזר החודשי:  תקרת החזר חודשית של 3,973 ₪ (הסכום מתעדכן מדי שנה, ועשוי להיות גבוה יותר). 
  תקופת הזכאות: החל ממועד קביעת הזכאות לשיבוץ במעון יום שיקומי ועד לסיום שנת הלימודים הרשמית (15.08) – לא ינתנו החזרים בגין טיפולים שניתנו מחוץ לתקופה זו. 
  • בכפוף להצגת קבלות עבור הטיפולים.
  בעבור טיפולים של מטפלים מורשים מרשימת המקצועות הבאים (בלבד): 

  • פסיכולוגיה קלינית /  פסיכולוגיה התפתחותית
  • עבודה סוציאלית 
  • ריפוי בעיסוק
  • קלינאות תקשורת
  • פיזיותרפיה
  • ניתוח התנהגות 
  • טיפול באומנות (אומנות, דרמה, מוזיקה, תנועה) 
  • הידרותרפיה – ע"י פיזיותרפיסט בלבד 

  אופן מימוש הזכאות

  מימוש הזכאות לסייעת: 

  לאחר קבלת החלטה של ועדת השמה למעונות יום שיקומיים, המאשרת כי לא נמצא מקום במעון יום שיקומי לילדכם וקובעת בהתאם את הזכאות לחלופת מעון יום שיקומי, ניתן לפנות למימוש הזכאות לסייעת אישית, על ידי פניה לעו"ס המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית המטפלת בעניינכם. 

  מימוש הזכאות להחזרים בגין טיפולים פרא-רפואיים: 

  לצורך מימוש הזכאות להחזרים בגין טיפולים פרא רפואיים, בהתאם למפורט לעיל, יש לפנות למחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות באמצעות דוא"ל, לכתובת: Autism_hechzerim@moh.health.gov.il

  לבקשה להחזרים יש לצרף מסמכים אלו:

  • אישור ממחלקת הרווחה לפיו לא בוצע שיבוץ במעון יום שיקומי בשל מחסור במקום;
  • טופס פתיחת מוטב – לטופס לחצו כאן
  • צילום המחאה (צ'ק) של מבקש ההחזר המופיע בטופס פתיחת המוטב;
  • קבלות (העתקים נאמנים למקור) – בכל קבלה יצוינו תאריך הטיפול, הסכום ששולם, פרטי המטפל, מקצועו, מספר הרישוי שלו (אם הוא מטפל במקצוע הדורש רישוי)

  *לתשומת לבכם, יתכנו עיכובים במתן ההחזרים ע"י משרד הבריאות.

  להנחיות המלאות של משרד הבריאות ביחס לקבלת החזרים – לחצו כאן.   

  מידע נוסף

  • שימו לב- הזכאות לחלופת מעון יום שיקומי היא בעבור פעוטות על רצף האוטיזם שיועדו לשיבוץ במעון יום שיקומי, ולא נמצא להם מקום  -  הזכאות אינה חלה על ילד אשר הוריו בחרו בשילוב יחידני (לפירוט השירותים להם זכאי פעוט בשילוב יחידני עברו לחלק באתר העוסק "שילוב פעוטות עם אוטיזם במעונות יום כלליים").

  זכאות מקבילה לשעות טיפול במסגרת סל התפתחות הילד בקופת החולים - לידיעתכם, קיימת במקביל לזכאות להחזרים ממשרד הבריאות, זכאות לטיפולים פרא-רפואיים מקופת החולים במסגרת סל התפתחות הילד, בהיקף של 3 שעות שבועיות (בכפוף לצורך טיפולי). 

  אם נמצאתם ע"י הקופה זכאים להחזרים (לתנאי הזכאות ראו כאן), תוכלו לנצל את הזכאות להחזרים ממשרד הבריאות ומקופת החולים במקביל וזאת עד לכיסוי עלות הטיפול בפועל. האפשרות לצבור את שני סוגי ההחזרים חלה רק על טיפולים הכלולים בסל התפתחות הילד (פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה), ורק עד למכסה של שלושה טיפולים בשבוע. 

  דוגמה: אם עלות טיפול אצל קלינאית התקשורת עומד על 450 ₪, וההחזר ממשרד הבריאות מספיק לכיסוי של 220 ₪ בלבד, ניתן יהיה לקבל השלמה של 230 ₪ לסכום המלא ע"י ניצול הזכאות להחזר מקופת החולים. 

  מקורות משפטיים

  הודעת משרד הבריאות על תנאים לקבלת החזרים עבור טיפולים לפעוטות שלא נמצא להם מקום במעון יום שיקומי – מאי 2021 

  האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
  כל המידע
  לשעת חירום
  הכנסו עכשיו
  דילוג לתוכן
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.