Menu Close
מידע לשעת חירום

ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד

ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד

תקציר הזכות: הורים לילדים על רצף האוטיזם זכאים לימי היעדרות מהעבודה בגין ליווי ומחלת ילד וכן לשעות סיוע לצורך מתן סיוע אישי לילדם.

מהי הזכות: הורים לילדים על רצף האוטיזם העובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה זכאים לזכויות הבאות:

  1. עד 18 ימי היעדרות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילד על חשבון ימי החופש או ימי המחלה של ההורה ותשלום דמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות.
  2.  להיעדר מעבודתם עד 52 שעות בשנה (שעות סיוע),  לצורך מתן סיוע אישי לילדם ללא ניכוי משכרם.

תנאי הזכאות: הורה לילד על רצף האוטיזם, אשר עובד כשכיר במקום עבודה שנה לפחות, כאשר הזכאות ניתנת באופן יחסי לאחוזי המשרה. 

אופן המימוש: יש לפנות למחלקת משאבי אנוש במקום העבודה, ולצרף לבקשה אישור רפואי המפרט כי לילד מגבלה קבועה המצריכה סיוע טיפול וליווי אישי.

שימו לב:

  • זכאות ל-52 שעות סיוע היא עבור כל הורה, ובמצבים מסוימים ניתן להעביר את השעות להורה אחד – כך שהוא ינצל סה"כ 104 שעות סיוע. במקרה זה יש למלא הצהרה על העברת השעות – קישור לטופס.
  • הורה יחידני זכאי להקצאת השעות בהיקף הניתן לתא המשפחתי - 104 שעות.
  • מספר הילדים עם מוגבלות במשפחה אינו משפיע על מספר השעות להן זכאים ההורים.
  • הזכות אינה נצברת משנה לשנה. 
  • אין צורך להציג למעסיק אישור מחלה ספציפי לימי ההיעדרות, אלא להציג פעם אחת בלבד לאורך תקופת ההעסקה.
  • בהצהרה על היעדרות נדרש לציין שעות היעדרות (לדוגמה, מ-9:00 עד 17:00) ולצרף טופס ההצהרה של הנציבות.

למידע נוסף וטפסים להורדה: אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

מקור משפטי: חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.