Menu Close
מידע לשעת חירום

ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד 18+

ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד 18+
לקריאה
תקציר הזכות

הורים לילדים ובוגרים על רצף האוטיסטי זכאים לימי היעדרות מהעבודה בגין ליווי ומחלת ילד וכן לשעות סיוע לצורך מתן סיוע אישי לילדם.

לקריאה
מהי הזכות

הורים לילדים ובוגרים על רצף האוטיסטי העובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה זכאים לזכויות הבאות:

  1. עד 18 ימי היעדרות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילד או לבוגר על חשבון ימי החופש או ימי המחלה של ההורה ותשלום דמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות. 
  2.  להיעדר מעבודתם עד 52 שעות בשנה (שעות סיוע),  לצורך מתן סיוע אישי לילדם ללא ניכוי משכרם. 

לקריאה
תנאי הזכות

הורה לילד או בוגר על רצף האוטיסטי, אשר עובד כשכיר במקום עבודה שנה לפחות, כאשר הזכאות ניתנת באופן יחסי לאחוזי המשרה.

לקריאה
אופן המימוש

יש לפנות למחלקת משאבי אנוש במקום העבודה, ולצרף לבקשה אישור רפואי המפרט כי לילד/ בוגר  מגבלה קבועה המצריכה סיוע טיפול וליווי אישי. 

שימו לב:

  • זכאות ל-52 שעות סיוע היא עבור כל הורה, ובמצבים מסוימים ניתן להעביר את השעות להורה אחד – כך שהוא ינצל סה"כ 104 שעות סיוע. במקרה זה יש למלא הצהרה על העברת השעות – קישור לטופס.
  • הורה יחידני זכאי להקצאת השעות בהיקף הניתן לתא המשפחתי - 104 שעות. 
  • מספר הילדים עם מוגבלות במשפחה אינו משפיע על מספר השעות להן זכאים ההורים.
  • הזכות אינה נצברת משנה לשנה.  
  • אין צורך להציג למעסיק אישור מחלה ספציפי לימי ההיעדרות, אלא להציג פעם אחת בלבד לאורך תקופת ההעסקה.
  • בהצהרה על היעדרות נדרש לציין שעות היעדרות (לדוגמה, מ-9:00 עד 17:00) ולצרף טופס ההצהרה של הנציבות.

למידע נוסף וטפסים להורדה - ראו אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.