Menu Close

מטפח אישי וחונכות

מטפח אישי וחונכות

תקציר הזכות: ילדים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בבית ההורים עשויים להיות זכאים למימון של מטפח אישי (סומך).

מהי הזכות: ילדים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בבית הוריהם עשויים להיות זכאים למימון של מטפח אישי (סומך) בבית המשפחה, למספר שעות אחר הצהריים. מטרת המטפח האישי היא סיוע לפיתוח מיומנויות תפקודיות, חברתיות ותקשורתיות של הילד, וכן סיוע והקלה להורים.

תנאי הזכאות: הקריטריונים הנדרשים למתן שעות טיפוח אישי (סמך) הינם:

• גיל - מגיל 3 ואילך
• רמת מסוכנות של הילד (לעצמו או לסביבה)
• צורכי התמיכה של הילד (בהשוואה לילד באותו גיל)
• הרכב ותפקוד המשפחה
• אחים נוספים - קטינים או בוגרים
• אחים נוספים על הרצף או מוגבלויות אחרות
• תקציב של משרד הרווחה והביטחון החברתי

אופן המימוש: על הילד להיות מוכר על-ידי מנהל המוגבלויות במשרד הרווחה (פתיחת תיק במשרד הרווחה - להסבר לחץ כאן). לאחר ההכרה, ניתן לפנות לעו"ס המטפל במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית בבקשה לקבלת השירות.

מידע נוסף:

• נדרשת השתתפות עצמית בהתאם לגובה ההכנסות ולמספר בני המשפחה.

• ניתן לקבל פטור כאשר גובה ההכנסה של המשפחה אינו גבוה משווי 5 נקודות זיכוי במס הכנסה ביחס למספר בני המשפחה.

• לדוגמה: משפחה בעלת 5 נפשות (הורים + 3 ילדים) בשנת 2024 (שווי נקודת זיכוי אחת: 242 ₪), הכנסות המשפחה הן 5,000 ₪.במקרה זה למשפחה יש זכאות לפטור מהשתתפות עצמית.242 ₪ X 5 נקודות זיכוי = 1,210 ₪1210 ₪ X 5 נפשות = 6,050 ₪

• ההכנסה המשפחתית נמוכה מסכום הזכאות (6,050 ₪).

לשים לב:

• לא ניתן לקבל כפל זכאויות של מטפח אישי (סומך) והשתתפות במועדונית. יש לבחור באחת מהזכאויות.

מקור משפטי:

הוראה 10.3 בתע"ס (תקנון עבודה סוציאלית) - שירותים בקהילה לאנשים על הרצף האוטיסטי / הפרעה התפתחותית נרחבת השוהים בביתם - לחץ כאן

הוראה 3.3 בתע"ס (תקנון עבודה סוציאלית) - הנחיות להפעלת עובדים סמך-מקצועיים - לחץ כאן

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.