Menu Close
מידע לשעת חירום

מימון הרדמה מלאה לצורך טיפולי שיניים

מימון הרדמה מלאה לצורך טיפולי שיניים
לקריאה
תקציר הזכות

ילדים על הרצף האוטיסטי עשויים להיות זכאים למימון הרדמה מלאה בטיפולי שיניים.

לקריאה
מהי הזכות

ילדים על הרצף האוטיסטי זכאים למימון הרדמה מלאה בטיפולי שיניים, כאשר יש המלצה מרופא השיניים המטפל כי ניתן לטפל בהרדמה כללית בלבד, ולא ניתן להסתפק בהרדמה מקומית לצורך הטיפול.

לקריאה
תנאי הזכאות

הטיפול יינתן בהרדמה מלאה אם המצב הרפואי של המטופל מחייב זאת ואין אפשרות לטפל בו בהרדמה מקומית, לאחר שנעשה ניסיון טיפולי שלא צלח.

לקריאה
אופן המימוש
לקריאה
מידע נוסף

הרדמה כללית תיעשה אך ורק על-ידי רופא מרדים בבית חולים או במרפאות שעומדות בתנאים המפורטים בהנחיות האגף לבריאות השן. אם ניגשים לקבלת הטיפול בבית חולים, יש להשיג התחייבות (טופס 17) מבעוד מועד.

החל מ-1 בינואר 2019 ילדים ונוער עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים בשירותי סל הבריאות באמצעות קופות החולים. יש לפנות למרפאת המבוטח לקבלת פרטים נוספים.


לשים לב: טיפולי השיניים עצמם הנעשים במהלך ההרדמה אינם כלולים בזכאות זו להרדמה מלאה.

לקריאה
מקור משפטי

  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי - סעיף 13(א)(15) לתוספת השנייה
  • חוזר מינהל רפואה מס' 54/2002 מיום 27.10.2002-  הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים
  • נוהל בריאות השן מס' 1.2 מיום 19.03.2019-  הנחיות בדבר ציוד דנטלי במרפאות שיניים
  • האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.