Menu Close

פטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל

פטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל

תקציר הזכות: הורים לילד/ בוגר על רצף האוטיזם יכולים להיות זכאים לפטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל.

מהי הזכות: בתנאים מסוימים, הורים לילדים על רצף האוטיזם יכולים להגיש בקשה למשיכת כספי קופת הגמל ללא חיוב בניכוי מס במקור וללא צורך באישור על נכות רפואית של הילדים.

תנאי הזכאות: על ההורים לעמוד באחד התנאים הבאים:

  1. הורים לילדים הזכאים לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור המרבי (188%)
  2. הורים לילדים/ בוגרים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות.

שימו לב - הזכאות תינתן במקרים שבהם הנכות היא תוצאה של מחלה או פגיעה שאירעה לאחר תחילת ההפקדות לקופת הגמל.

אופן המימוש: יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס ולהגישו ללשכת פקיד השומה, המידע עובר אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המיסים, ולכן ככל שהילד עומד בתנאים המפורטים לעיל, אין צורך לצרף לבקשה אישור מביטוח לאומי.

שימו לב: אם נקבעה נכות או גמלה בשיעור נמוך מהשיעור הנדרש, או כאשר חל שינוי במצבו של הילד, ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לעבור ועדה רפואית לצרכי מס הכנסה.

מידע נוסף: מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות – אתר רשות המסים

מקור משפטי: תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.