Menu Close

סיוע ברכישת דירה או מימון שיפוצים באמצעות הלוואה

סיוע ברכישת דירה או מימון שיפוצים באמצעות הלוואה

תקציר הזכות: אנשים על רצף האוטיזם או הוריהם, יכולים להיות זכאים לסיוע עבור מימון רכישת או שיפוץ דירה.

מהי הזכות: משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים העומדים בתנאים הנדרשים משכנתא לרכישת דירה, לבנייתה, להרחבתה או להתאמתה לצרכים מיוחדים.

הריבית על ההלוואה במסלול זה תעמוד על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות, אך לא תהיה גבוהה יותר מ-3%. תקופת החזר המשכנתא במסלול זה היא עד שלושים שנים, עם אפשרות לקיצור לתקופות קצרות יותר.

תנאי הזכאות: ההלוואה תינתן לחסרי דירה, בעלי אישור מהמוסד לביטוח לאומי, ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון המעיד על נכות צמיתה או על דרגת אי-כושר עבודה יציבה של 75% ויותר או על מוגבלות בניידות בשיעור של 75% או יותר.

גובה המשכנתא לזכאים חסרי דירה מחושב בהתאם לשיטת הניקוד המפורטת בנהלי משרד השיכון, וככל שהניקוד המצטבר גבוה יותר, כך סכום המשכנתא גבוה יותר. אדם עם מוגבלות העומד בהגדרות המשרד (המפורטות לעיל) יקבל תוספת נקודות.

אפשר לחשב את הזכאות לפי המחשבון באתר משרד הבינוי והשיכון.

אופן המימוש: לצורך קבלת ההלוואה, יש להירשם לתכנית באחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולהמציא לפקיד הבנק את האישורים הרלוונטיים, ובהם אישורים מהמוסד לביטוח לאומי המעידים על הנכות.

הבקשות מועברות לבדיקת משרד הבינוי והשיכון, ובמידה והבקשה מתקבלת – מנפיק המשרד "תעודת זכאות" שמועברת לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה.

שימו לב:

  • אפשר לקבל את המשכנתא בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הנפקה תעודת הזכאות.
  • הורים לילדים על רצף האוטיזם – מכיוון שבעניין זה, כמו בנהלים רבים של משרד הבינוי והשיכון, אין התייחסות לילדים, אם רוצים להגיש את הבקשה בעבור ילד המקבל גמלת ילד נכה, אפשר להגיש בקשה חריגה ולבקש להחיל את ההסדר של הבוגרים.
  • הריביות בהלוואה זו שונות מהריביות בשוק. לכן לצד היתרון במשכנתא זו (בשל הגמישות הגדולה יותר במחזור ובפריסה מחדש במקרה של משבר, לעומת משכנתה מהבנק), יש לבדוק כדאיות של מסלולים נוספים ולשקול זאת בהחלטה אם לקחת את ההלוואה.

מידע נוסף:

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.