Menu Close
מידע לשעת חירום

סל שיקום למתמודדי נפש

סל שיקום למתמודדי נפש
לקריאה
תקציר הזכות

אנשים על רצף האוטיסטי עם נכות רפואית על רקע נפשי, זכאים לסל שיקום המספק שירותים למתמודדי נפש מטעם משרד הבריאות.
שימו לב – יש צורך באבחנה נפשית נלווית (הפרעת חרדה, דיכאון וכיו"ב) נוסף על אבחנת אוטיזם.

לקריאה
מהי הזכות

סל השיקום למתמודדי נפש נועד לסייע בתהליך השיקום ובהשתלבות בקהילה. הזכאים לסל שיקום למתמודדי נפש ממשרד הבריאות יכולים לקבל במסגרת הסל מגוון שירותים לרבות ייעוץ, ליווי ותמיכה במגוון תחומי חיים: תעסוקה, דיור, חברה ופנאי ואחרים.

לקריאה
תנאי הזכאות

תושבי ישראל, בני 18 ומעלה, אשר המוסד לביטוח לאומי קבע להם נכות רפואית בשיעור של 40% או יותר על רקע נפשי (לפי סעיפים 33 או 34 לספר הליקויים של המוסד לביטוח לאומי).
כדי לבדוק לפי איזה סעיף נקבעה הנכות יש לעיין בפרוטוקול הוועדה או לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי.

לקריאה
מימוש הזכאות

הזכאים לסל יכולים לפנות לוועדת השיקום האזורית דרך איש מקצוע מתחום בריאות הנפש בקופת החולים או במקרים הרלוונטיים מצוות בית החולים הפסיכיאטרי, דרך משרד הרווחה (המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית) או דרך מטפל פרטי (עובדת סוציאלית, פסיכולוג, מרפאה בעיסוק, פסיכיאטר).

אם אין גוף מטפל, אפשר למלא את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים (כולל סיכום רפואי מהפסיכיאטר המטפל) ולהגישם ישירות לוועדת השיקום האזורית.

לקריאה
מידע נוסף
לקריאה
לשים לב

בגירים מעל גיל 21 המוכרים במינהל מוגבלויות במשרד הרווחה, שזכאים גם לסל שיקום למתמודדי נפש (בהתאם לתנאים המפורטים לעיל), יכולים בתנאים מסוימים, לקבל מענים גם מהרווחה וגם במסגרת סל שיקום למתמודדי נפש.
לצורך קבלת המענים, יש לפנות לוועדת הכרעה בין-משרדית – ועדה משותפת למשרד הבריאות ומשרד הרווחה, אשר דנה בעניינים של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה (מתחום בריאות הנפש ומתחום האחריות של הרווחה).

כל גורם טיפולי ממשרד הבריאות או משרד רווחה (למשל עו"ס מהמחלקה לשירותים חברתיים, מסגרת דיור ועוד) יכול להפנות מטופלים לוועדה בצירוף טופס פנייה המפרט את המלצות המטפל. יש להעביר את הבקשה והמסמכים הרלוונטיים למרכזת הועדה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות הבאות: דוא"ל-  vaadat.hachraa@moh.health.gov.il; פקס:  02-5655908

מידע נוסף בנוגע לוועדה הבין משרדית – באתר משרד הבריאות

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.