Menu Close
מידע לשעת חירום

פטור מתשלום עבור מלווה 18+

פטור מתשלום עבור מלווה 18+
לקריאה
תקציר הזכות

הורים לילדים ולבוגרים על רצף האוטיסטי מעל גיל 8 זכאים לפטור מתשלום עבור מלווה במקומות ציבוריים.

לקריאה
מהי הזכות

זכאות למתן פטור מתשלום למלווה של אדם במקומות ציבוריים בהצגת תעודת נכה המעידה על הזכאות.
מתן פטור מתשלום למלווה במקום ציבורי יחול במקומות כגון מוזיאון וגן לאומי, אך לא יחול במקום בו השירות כרוך במתן שירות אישי מסוים או הקצאת מקום אישי (למשל, הקצאת מושב בבית קולנוע).

לקריאה
תנאי הזכות

ילד מגיל 8 ומעלה הזכאי לגמלת ילד נכה מביטוח הלאומי ובגיר מעל גיל 18 שנקבעה לו לפחות 40% נכות רפואית.

לקריאה
אופן המימוש

ניתן לממש את הזכות בהצגת תעודת הנכה מהמוסד לביטוח לאומי אשר על גביה יסומן "פטור מתשלום למלווה". ניתן להפיק תעודת נכה דיגיטלית באתר הביטוח הלאומי - להפקת התעודה לחצו כאן.

שימו לב: 

  • הביטוח הלאומי אחראי לשלוח את התעודה באופן אוטומטי לזכאים בדואר, כך שתגיע תוך חודש מיום קבלת ההודעה על אישור הקצבה או על חידוש הקצבה (למי שאושרה קצבה זמנית). אם לא קיבלתם אתם התעודה, עליכם לפנות למוסד לביטוח לאומי לבירור.
  • מספק השירות רשאי לדרוש תעודה תקפה המציינת את זכאותו של האדם עם המוגבלות, ותעודה מזהה (למעט עבור קטין מתחת לגיל 16).

מידע נוסף

למידע נוסף אודות הזכות ועל מי חלה החובה לתת את הפטור, ניתן לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – באופן מקוון, בטלפון או בדוא"ל.  

פטור מהמתנה בתור ומתשלום עבור מלווה של אדם עם מוגבלות – באתר משרד המשפטים-  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.