Menu Close
מידע לשעת חירום

צבר עילות וגמלה מוגדלת לבעלי שתיים או שלוש עילות של 100%

צבר עילות וגמלה מוגדלת לבעלי שתיים או שלוש עילות של 100%
לקריאה
מהי הזכות

 עילות של 100% - זכאות בגובה 188% (6,542 ₪ נכון ל-2024) - החל מחודש דצמבר 2020, נוספה אפשרות לקבלת גמלה מוגדלת בשיעור 188% עבור ילדים עם שלושה מצבים רפואיים / אבחנות אשר יכולים לזכות כל אחד בנפרד בגמלה בשיעור 100%. חלופה זו יכולה להיות רלוונטית לילדים עם אוטיזם ושתי אבחנות נוספות. 

2 עילות של 100% - זכאות לגמלה בשיעור 112% (4,099 ₪ נכון ל-2024)-  החל משנת 2022, עם הוספת אפשרות לקבלת גמלה בשיעור 112%, ישנה אפשרות לקבל גמלה בשיעור זה גם עבור שתי עילות עצמאיות שמזכאות כל אחת בנפרד בגמלה בשיעור 100%. חלופה זו יכולה להיות רלוונטית לילדים עם אוטיזם ואבחנה אחת נוספת.

אבחנות נוספות לדוגמא שעשויות לאפשר זכאות מוגדלת: 

  • מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית עד קשה; 
  • אפילפסיה קשה;
  • הפרעות התנהגות או מצב פסיכיאטרי שבגינם נדרשת השגחה צמודה לאורך כל שעות היום. 

ועוד.לרשימה המלאה של אבחנות ומצבים הרפואיים שלפיהן תתכן זכאות לגמלה לחצו כאן.

לקריאה
תנאי הזכאות

כיוון שביחס לכל אבחנה נדרש תיעוד רפואי שונה, אנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ במוקדי "יד מכוונת", הן ביחס למסמכים שברשותכם והן ביחס לסיכויים לקבל זכאות בגין האבחנות הנוספות.

לקריאה
אופן מימוש הזכאות

מומלץ לפנות לסניף לבירור המשך הטיפול הנדרש מצדכם בהתאם לנסיבות.
אם זו תביעתכם הראשונה לביטוח הלאומי, אנא דאגו לכלול בצורה מסודרת ולאחר קבלת ייעוץ במרכזי "יד מכוונת" את כל האבחנות שעשויות לזכות בגמלה מוגדלת.
אם יש לכם זכאות לגמלת ילד נכה רק בעבור אוטיזם ואתם מעוניינים שתיבחן זכאותכם לגמלה מוגבלת על סמך אבחנות נוספות, ואבחנות אלה לא נבחנו בעבר ע"י הועדה הרפואית, יש צורך בהגשת תביעה לגמלת ילד נכה באמצעות טופס "בדיקה מחדש למקבל גמלת ילד נכה".
לתשומת לבכם הגשת תביעה נוספת עשויה להצריך הגעה פיזית לוועדה רפואית בנוכחות.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.