Menu Close
מידע לשעת חירום

נקודות זיכוי במס הכנסה 18+

נקודות זיכוי במס הכנסה 18+
לקריאה
תקציר הזכות

הורים לילדים ובוגרים על רצף האוטיזם, שהם עובדים שכירים או עצמאיים, זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה.

לקריאה
מהי הזכות

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי לאחד מההורים, שכירים או עצמאיים, לילד/ בוגר על רצף האוטיזם, על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס

לקריאה
תנאי הזכות

הורה לבוגר על רצף האוטיזם זכאי לשתי נקודות זיכוי כאמור, בהתקיים אחד מהתנאים האלה: 

 1. ילדו לומד במסגרת חינוך מיוחד (בהתאם להחלטת ועדת זכאות ואפיון) - עד סיום לימודיו.
 2. נקבעה לילדו דרגת אי-כושר השתכרות לצמיתות בגובה 74% לפחות, והילד נמצא באחריותם ובטיפולם של ההורים ("סמוך על שולחנם").

לקריאה
אופן המימוש

 • הורים שכירים, לילד המקבל גמלת ילד נכה – יכולים לממש את הזכות באמצעות המעסיק, ע"י מילוי טופס 101. במסגרת מילוי הטופס, יש להצהיר כי בן הזוג אינו מקבל את נקודות הזיכוי וכי לילד שבגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית, ולהעביר למעסיק אישור על קבלת גמלת ילד נכה התקף לשנה הנוכחית. 
 • ביתר המקרים (למשל אם ההורה אינו שכיר או כאשר אין זכאות לגמלה מביטוח לאומי) – ניתן לממש את הזכות באמצעות פניה לרשות המסים - והגשת בקשה לתיאום מס ולהקלה בחישוב המס (טופס 116) ובקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116א'), בצירוף המסמכים המפורטים בטפסים, באחת הדרכים הבאות:

 1. באופן מקוון – באמצעות מערכת פניות לציבור (יש לסרוק את הטופס והמסמכים הנדרשים).
 2. לפקיד השומה באזור המגורים.

 • הורים עצמאיים שילד עומד בתנאים המפורטים צריך לסמן במסגרת הדו"ח השנתי למס הכנסה את הסעיף "זיכוי בעד ילד נטול יכולת". אם הילד לא מקבל גמלת ילד נכה – יש להגיש בנוסף גם טופס "בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת" (טופס 116א') כמפורט לעיל.

שימו לב:

 • במקרה של הגשת הבקשה ישירות לרשות המסים – המערכת מעודכנת אוטומטית בדבר זכאות לגמלת ילד נכה או אי-כושר רפואי בשיעור 74% ומעלה לבוגרים.
 • החל מחודש פברואר 2021, החלטת ועדת זכאות ואפיון בעניין הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים – מועברת באופן אוטומטי ממשרד החינוך לרשות המסים – לכן, אין צורך לצרף את החלטת הוועדה בעת הגשת טופס 116א'.

לקריאה
מידע נוסף

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות – אתר רשות המסים
נקודות זיכוי במס הכנסה להורי ילד עם מוגבלות – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

לקריאה
מקור משפט

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
 • רשות המסים - הוראת ביצוע - זכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה
 • האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.