Menu Close
מידע לשעת חירום

קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית
לקריאה
תקציר הזכות

בוגרים ובוגרות על רצף האוטיסטי יכולים להיות זכאים לקצבת נכות כללית אם בעקבות המגבלה (פיזית, שכלית או נפשית) יכולת ההשתכרות שלהם פחותה.

לקריאה
מהי הזכות

קצבת נכות כללית הינה קצבת קיום חודשית הניתנת לנכים מעל גיל 18 שעקב מוגבלות גופנית, שכלית או נפשית נפגעה יכולת השתכרותם.
בשונה מהזכאות לגמלת ילד נכה הניתנת לילדים עד גיל 18, אין סעיף נכות ייעודי לאוטיזם בקצבת נכות כללית. על כן, קצבת הנכות הכללית ניתנת לבגירים על הספקטרום האוטיסטי באמצעות סעיף הדן בנכויות נפשיות וסעיף הדן במוגבלות שכלית התפתחותית (במקרים שיש עיכוב התפתחותי נוסף על אוטיזם).
בנוסף, קבצת הנכות הכללית תלויה ביכולת ההשתכרות של הבוגר והיא מורכבת משני חלקים- נכות רפואית ודרגת אי-כושר השתכרות.
הנכות הרפואית, מבטאת את האבחנה וחומרתה כפי שבאה לידי ביטוי במגיש התביעה, ודרגת אי-כושר השתכרות מבטאת את עוצמת הפגיעה ביכולת האדם לעבוד ולהשתכר בשוק העבודה החופשי והיא הקובעת את גובה הקצבה.

לקריאה
תנאי הזכאות

כדי לקבל זכאות לקצבת נכות צריכים להתקיים מספר תנאים שיש לענות על כולם:
• המבקש מעל גיל 18 ועדיין לא בגיל פרישה.
• תושב ישראל
• עקב מוגבלות גופנית, שכלית או נפשית, המבקש אינו מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר פחתה בלפחות 50%.
כדי לקבל זכאות לקצבת נכות מלאה יש לצבור לפחות 40% נכות רפואית ובנוסף לכך, דרגת אי-כושר של 75% ומעלה.
סכום קצבת הנכות החודשית נקבעת בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה למבקש ובתנאי שצבר לפחות 40% נכות רפואית (המידע נכון ל- 01.2024):
• דרגת אי-כושר מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 4,291 ₪.
• דרגת אי-כושר חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,925 ₪.
• דרגת אי כושר חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך2,636 ₪.
• דרגת אי-כושר חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,476 ₪.
הסכומים מתעדכנים בכל שנה מדי 1 בינואר.

סכום הקצבה ומידע נוסף – אתר המוסד לביטוח לאומי

לקריאה
אופן מימוש הזכאות

הנכות הרפואית נקבעת על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי בהתאם למסמכים שהובאו בפניה.

המוסד לביטוח לאומי מפסיק לשלם גמלת ילד נכה בגיל 18 וחודש. לקראת גיל 18 יש לאסוף את המסמכים הדרושים ולפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לבית המגורים ולהגיש תביעה לקצבת נכות

כללית בטופס המיועד לכך או באמצעות טופס מקוון.


לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

•מסמך רפואי מרופא מומחה פסיכיאטר או נוירולוג וכל תיעוד רפואי או טיפולי נוסף (סיכום ממטפל/ת כדוג' פסיכולוגית, עו"ס, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מנתחת התנהגות) עם התייחסות לתקפות האבחנה ולרמת התפקוד בתחומים שונים. אם יש מסמכים רפואיים המעידים על מצבים נלווים, אז יש לצרף גם אותם לתביעה.
•מאובחנים חדשים (אשר אובחנו לראשונה לאחר גיל 18) יש למסור אבחון מלא

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל לאבחון בוגרים על רצף האוטיזם.


•מי שאובחנו לפני שנת 2013 לפי הDSM-4 מומלץ לעבור הערכה חוזרת המתקפת את האבחנה לפי הDSM-5 (אין צורך באבחון מלא חדש).

• סיכום ממסגרת חינוכית- כולל אנשי מקצוע מתוך המסגרת המתייחס לתפקוד ולקשיים היומיומיים, ולתמיכות שנדרשו לאורך שנות בית הספר (גם אם עבר זמן רב מאז תקופת הלימודים).
• אישור הכרה ברווחה- אם יש.
• אפוטרופסות – אם ניתנה אפוטרופסות להורה לאחר גיל 18 או שמתקיים תהליך כזה, יש לצרף אישור.
• קבלת ייעוץ ב'יד מכוונת'– תחלואה נוספת שכיחה מאוד אצל צעירים על רצף האוטיזם, ויכולה לכלול תחלואה גופנית ומצבים פסיכיאטריים נלווים. כדי שהוועדה הרפואית תוכל להתייחס למצבים אלו ולקבוע זכאות הנוגעת לכלל המצבים הרפואיים הרלוונטיים, מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר לקבלת ייעוץ ב'יד מכוונת' ולהוסיף מסמכים לתביעה בהתאם להנחייתם
• אפשר לתאם ייעוץ עם 'יד מכוונת' באמצעות פנייה טלפונית למוקד במספר 2496*.
מידע נוסף ורשימת המוקדים נמצאת באתר המוסד לביטוח לאומי.
• מומלץ – מכתב הורים, מכתב אישי או מכתב משותף הורה ובוגר המסביר את הקשיים והאתגרים בהתמודדות היומיומית.

דרגת אי-כושר השתכרות עשויה להיקבע במעמד הוועדה הרפואית או להיקבע בזימון נפרד לפקיד שיקום (לעיתים עם רופא תעסוקתי). בקביעת דרגת אי-כושר השתכרות יילקחו בחשבון שיקולים שונים כמו: יכולותיו הכלליות של התובע (בתחום השכלי, התקשורתי, ההסתגלותי ובתחום ההתארגנות והניהול העצמי), יכולת התארגנות סביב משימות ודרישות תפקודיות, אם התובע מסוגל לעבודה כלשהי ובאיזה היקף, אם התובע מסוגל לעבוד ברצף לאורך תקופה, אם הוא מסוגל לעבוד בתנאי שוק העבודה החופשי או זקוק בהכרח להתאמות מיוחדות, היסטוריה תעסוקתית – אם ישנה – סוגי העבודות והעמידה בהן (בהקשרים של תפוקה, עמידה בזמנים, הבנת משימות, קבלת סמכות ועוד), השלכות טיפול תרופתי על אפשרויות ההשתכרות ועוד.

החלטת הוועדה הרפואית (אחוזים רפואיים ודרגת אי-כושר) נשלחת בדואר, והיא אמורה להתקבל בתוך שלושה חודשים. אפשר לבדוק את סטטוס ההחלטה גם במוקד הביטוח הלאומי, בטלפון 6050* ובאזור האישי באתר הביטוח הלאומי.

לקריאה
מידע נוסף

שימו לב! אפשר להגיש בקשה לקביעת זכאות רטרואקטיבית עד 12 חודשים לפני יום הגשת התביעה. הגמלה הרטרואקטיבית אינה ניתנת אוטומטית. מומלץ לבקשה עם הגשת התביעה העיקרית ולצרף מסמכים המעידים כי לפחות בשנה שלפני הגשת התביעה וטרם קבלת האבחון הרשמי היו סימנים מעידים הקשורים לאוטיזם. מומלץ לבסס ככל האפשר את נוכחות הסממנים עוד מגיל הילדות.

במידה ואינכם מסכימים עם החלטת הוועדה הרפואית, אתם רשאים להגיש ערר על ההחלטה.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.