Menu Close
מידע לשעת חירום

שילוב יחידני

שילוב יחידני
לקריאה
שילוב יחידני בחינוך הרגיל – גיל 3 עד 18

כיום, יותר ויותר ילדים המצויים על הספקטרום האוטיסטי, משולבים במסגרות החינוך הכלליות, ובעקבות תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד שילוב יחידני נמצא בעדיפות העליונה. כך, סעיף 7(ב)(3) לחוק חינוך מיוחד קובע, שאם ההורים לא הודיעו על בחירת סוג המסגרת תוך 14 יום ממועד שנודע להם על קביעת הוועדה, וועדת זכאות ואפיון רשאית להחליט על סוג המסגרת החינוכית המתאימה לתלמיד, ותיתן זכות קדימה לשילוב יחידני.

נקודת המוצא בשילוב היא, כי מרבית מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים יכולים להשתלב במסגרת החינוך הכללי ולהפיק מכך תועלת, הן לימודית והן חברתית. התפיסה מתייחסת לזכאותם של תלמידים עם צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת חינוך כללית, להיחשף למודלים התנהגותיים מקובלים ולתרום להתנהלותם העתידית בקהילה.

מטרות נוספות של השילוב היחידני מכוונות כדי לפתח אצל תלמידים בעלי התפתחות תקינה את יכולת ההכלה והסובלנות שלהם כחלק מהתהליך החינוכי, וכן פיתוח ראייה מערכתית של דרכי הטיפול בתלמיד.

לקריאה
אופן מימוש הזכאות

על מנת שתלמיד בעל מוגבלות יהיה זכאי לקבל את התמיכות להן הוא זקוק בכדי להשתלב בגן או בכיתה בחינוך הרגיל, עליו לעבור ועדת זכאות ואפיון, ועל ההורים לבחור בשילוב יחידני בסל אישי.

כיצד נקבעת רמת התפקוד של התלמיד?

ועדת זכאות ואפיון קובעת את רמת התפקוד של התלמיד בהתאם למסמכים שמוצגים בפניה והדיון שמתקיים בה. רמת התפקוד של התלמיד תקבע תוך התייחסות לנתון שהתקבל בשאלון רמת תפקוד (ראמ”ה), האבחונים, והמסמכים הנוספים שנמצאים בפני הוועדה. החל משנת תשפ"ג שאלון הראמ"ה אינו חובה יותר.

רמת התפקוד רלוונטית רק להורה שבוחר שילדו ילמד בשילוב, שכן רמת התפקוד שתקבע תשפיע על היקף סל השירותים האישי (כלומר, עוצמת/היקף התמיכה) שיקבל תלמיד.

ישנן 4 רמות תפקוד שיכולות להיקבע, ובכל אחת מהן נקבע מינימום שעות סיוע בחוק החינוך המיוחד.

היקף שעות הסל האישי נקבע בועדת זכאות ואפיון, אך פילוח השעות לתמיכות השונות להן תלמיד בשילוב יחידני יהיה זכאי נעשה בהתאם להחלטת הצוות המקצועי במוסד החינוכי אליו התלמיד משובץ.

לקריאה
הרכב הצוות הרב מקצועי

  1. מנהל/ת מוסד החינוך הרגיל, ובמוסד חינוך שהוא גן ילדים – נציג/ת המתי"א – היו"ר
  2. מחנך/ת הכיתה או מנהל/ת הגן של התלמיד/ה
  3. פסיכולוגי/ת חינוכי/ת או יועץ/ת חינוכי/ת
  4. עובד/ת הוראה מתחום החינוך המיוחד או נציג/ת המתי"א המומחה/ית למוגבלות של התלמיד/ה המשולב/ת
  5. התלמיד והוריו (להורים שמורה זכות להביא את הילד לדיון). ההורים הם חלק מהמניין המחייב להחלטות של הצוות הרב מקצועי

הצוות הרב מקצועי מתכנס בבתי הספר – בביה"ס שבו התלמיד/ה לומד/ת או בגני הילדים –  במתי"א. תפקידו לקבוע את אופן פילוח הסל האישי בהתאם לצרכים של התלמיד/ה; לבנות תוכנית חינוך יחידנית לתלמיד (תח”י); לעקוב אחר הביצוע וההתקדמות של התח”י מדי שנה ובמהלכה ולהמליץ על הפניה לשירות הפסיכולוגי-החינוכי במידת הצורך במהלך השנה.

תשומת לב: למימוש הזכות, ניתן לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית עד ה-31 למרץ ולבקש זימון של "ועדת זכאות ואפיון" לחינוך המיוחד לצורך קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לשנה העוקבת. פניות שמתקבלות אחרי ה-31 למרץ יידונו כ"ועדה חריגה", בכפוף לאישור משרד החינוך. לאחר קביעת הזכאות ואם הוריו בוחרים לשבצו בחינוך הרגיל, התלמיד ישובץ על ידי הרשות המקומית בה מתגורר. לאחר שיבוץ התלמיד, יתכנס צוות רב מקצועי לפילוח התמיכות.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.