Menu Close
מידע לשעת חירום

שיקום מקצועי

שיקום מקצועי
לקריאה
תקציר הזכות

אנשים על רצף האוטיסטי זכאים להכשרה והכוונה כהכנה להשתלבות בתעסוקה בשוק החופשי.

לקריאה
מהי הזכות

השיקום המקצועי מסייע להשתלב בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים ו/או סיוע בהשמה בעבודה. תכנית השיקום נבנית על פי התאמה אישית ויכולת ומעניקה עזרה, תמיכה, ליווי וסיוע כלכלי. השירות ניתן על ידי עובדים סוציאליים ועובדי תחום השיקום בביטוח הלאומי המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ותעסוקתי ומלווים את הבגיר עד להשתלבותו בעבודה.
במסגרת תכנית השיקום ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות לימוד והכשרה מוכרים המעניקים תעודה מקצועית ונמצאים בפיקוח ממשלתי.

לקריאה
תנאי הזכות

מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת וטרם הגיע לגיל פרישה העומד בכל התנאים הבאים:

  • עקב הליקוי הוא לא מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
  • הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר הליקוי.
  • הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

לקריאה
אופן המימוש

יש להגיש טופס 270 לשיקום מקצועי לביטוח הלאומי לסניף הקרוב למקום המגורים של המבקש, או למלא באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי.

שימו לב: הזכאות לשיקום מקצועי הינה חד פעמית. כלומר אם הסתיים תהליך השיקום (הגעה למסגרת העבודה והשמה מוצלחת במקום העבודה), המשתקם לא יהיה זכאי לקבל מימון ללימודים נוספים או ציוד נוסף אם אלו מוצו כבר, למעט במקרים חריגים.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.