Menu Close
מידע לשעת חירום

שיקום מקצועי

שיקום מקצועי

מהי הזכות: השיקום המקצועי מסייע להשתלב בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים ו/או סיוע בהשמה בעבודה. תכנית השיקום נבנית על פי התאמה אישית ויכולת ומעניקה עזרה, תמיכה, ליווי וסיוע כלכלי. השירות ניתן על ידי עובדים סוציאליים ועובדי תחום השיקום בביטוח הלאומי המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ותעסוקתי ומלווים את הבגיר עד להשתלבותו בעבודה.

במסגרת תכנית השיקום ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות לימוד והכשרה מוכרים המעניקים תעודה מקצועית ונמצאים בפיקוח ממשלתי.

תנאי הזכאות: מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת וטרם הגיע לגיל פרישה, וכמו כן עומד בכל התנאים הבאים:

  1. עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
  2. הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר הליקוי.
  3. הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

אופן מימוש : יש להגיש טופס 270 לשיקום מקצועי לביטוח הלאומי לסניף הקרוב למקום המגורים של המבקש.

מידע נוסף: מי שאינם מקבלים קצבת נכות כללית או מקבלים קצבה חלקית, השתתפות בתוכנית שיקום מקצועי עשויה לזכותם בדמי שיקום בגובה קצבת נכות כללית: דמי השיקום משולמים לזכאי לשיקום על פי החוק הלומד 16 שעות לפחות בשבוע בהכשרה מקצועית כחלק מתוכנית השיקום שנקבעה לו. מי שמקבל קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהיו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.

 בן/בת זוג של מבקש שנמצא כמי ש"אינו.ה ניתן.ת לשיקום" זכאי לשיקום מקצועי עבורו.ה בתנאים מסוימים:

  • הם מתגוררים באופן קבוע עם הנכה.
  • הנכה מקבל עבור בן/בת הזוג תוספת בקצבת הנכות
  • הם לא הגיעו לגיל פרישה
  • הם מתאימים להכשרה מקצועית לפי רמת השכלתם, מצבם הבריאותי וכושרם הגופני.
  • הם חסרי מקצוע או שאינם יכולים להתפרנס במקצועם.
  • הם לא זכאים להכשרה מקצועית מגורם אחר.

שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות – באתר הביטוח הלאומי.

שימו לב: הזכאות לשיקום מקצועי הינה חד פעמית. כלומר אם הסתיים תהליך השיקום (הגעה למסגרת העבודה והשמה מוצלחת במקום העבודה), המשתקם לא יהיה זכאי לקבל מימון ללימודים נוספים או ציוד נוסף אם אלו מוצו כבר, למעט במקרים חריגים

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.