Menu Close

שירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם

שירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם

מהי הזכות:  במסגרת חוק חינוך חינם לילדים חולים - על המדינה לממן את לימודיהם של ילדים המאושפזים בבית חולים, של ילדים חולים הנמצאים בבית (ובהם גם ילדים על רצף האוטיזם במצבים מסוימים), הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד (כלומר, בני 3 ומעלה). 

תנאי הזכאות:  תלמיד חולה בגיל לימוד חובה, המאובחן על רצף האוטיזם או שצפוי לשהות בביתו יותר מ-21 יום, או שסובל ממחלה מתמשכת. 

אופן המימוש:  יש להגיש בקשה להצטרף לתוכנית  ולצרף חוות דעת רפואית המעידה על תנאי הזכאות. . לקראת פתיחת שנת הלימודים יועברו הנחיות לעניין אופן הגשת הבקשה והשימוש במערכת עבור הורים שפנו בבקשת התעניינות בתוכנית. לאחר הגשת הבקשה בליווי המסמכים הנדרשים, משרד החינוך יגבש לתלמיד תוכנית לימודית אישית.

תלמידים עם מוגבלות זכאים להמשיך לקבל שירותי חינוך מיוחדים בביתם בהתאם לסוג המסגרת בה הם משובצים ולתוכנית הלימודים האישית שנבנתה להם. מורים ומטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות יגיעו אל ביתו של התלמיד/ה כדי לתת את המענים החינוכיים והטיפוליים בכפוף לזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ובהתאם לתוכנית האישית של התלמיד.

שים לב:

  • החל משנת תשפ"ב התוכנית לתלמידים חולים בביתם מופעלת על ידי משרד החינוך. באתר משרד החינוך ניתן לראות את מקסימום שעות הטיפול וההוראה שניתן לקבל בהתאם לשכבת הגיל של התלמיד במסגרת התוכנית, ובהתאם לסוג המסגרת בה התלמיד משובץ (חינוך רגיל/חינוך מיוחד).

מידע נוסף על שירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם – באתר משרד החינוך

בכל שאלה ועניין אתם מוזמנים לפנות למוקד השירות והמידע הארצי באמצעות טלפון 6552* (שלוחה מס' 7), הפעיל בימים א'-ה' בין השעות 07:30 ל-17:00.

מקור משפטי:חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 .

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.