Menu Close

תביעת גמלת תלות בזולת

תביעת גמלת תלות בזולת

תקציר הזכות: ילד על הרצף האוטיסטי עשוי להיות זכאי לגמלת תלות בזולת מביטוח לאומי, החל מגיל 3 ניתן לערוך בדיקה הבוחנת את התלות של הילד בעזרתו של אחר לביצוע פעולות היום-יום.

מהי הזכות: ילד על הרצף האוטיסטי שמלאו לו שלוש שנים ונמצא כי הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום-יום, זכאי לגמלת תלות בזולת באחת מהדרגות הבאות:

  • 112%
  • 188%
  • 235%
  • 50%, ללא השפעה על סכום גמלת ילד נכה, כאשר קיימת זכאות לגמלת ילד נכה בשיעור המלא (כלומר אין תוספת כספית על גמלת ילד נכה).

תנאי הזכאות: הזכאות חלה על מי שזקוק לסיוע בפעולות כגון הליכה, אכילה, התלבשות, רחצה והיגיינה אישית.

גיל הבקשה או הבדיקה: אפשר להגיש את הבקשה לעבור בדיקת תלות כבר בגיל שנתיים ועשרה חודשים. בדיקת התלות הנערכת בוועדה רפואית תתקיים כאשר הילד יהיה בגיל שלוש ומעלה.

הבדיקה עצמה: אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, תיבדק האפשרות לבדוק את הילד בביתו.

ניקוד: לכל פעולה שיש בה תלות ניתן ניקוד; בהתאם לניקוד שנצבר מחושבים שיעורי הזכאות לגמלה:

אופן המימוש: אפשר להגיש בקשה לבדוק את מידת תלות בזולת בתביעה הראשונה לגמלת ילד נכה או לאחר מועד ההכרה במוסד לביטוח לאומי על ידי הגשת תביעה נפרדת לקביעת תלות בזולת (טופס 7828, הזמין באתר הביטוח הלאומי).
אם אושרה תביעתכם לגמלת ילד נכה בלי שזומנתם לוועדה, ואתם מעוניינים בבדיקת הילד בוועדה כדי לבחון את זכאותו לגמלת תלות בזולת, עליכם לפנות לסניף בתוך 45 יום ולבקש להופיע בוועדה.

מידע נוסף: ניתן להיעזר בשאלון עזר להערכת עצמאות בתפקודי יום-יום של אלו"ט – לחצו כאן

לשים לב: לא ניתן לקבל כפל זכאויות של גמלאות ילד נכה ותלות בזולת. במקרים בהם יש זכאות לשניהם - יתקבל הסכום המשולם הגבוה משניהם.

מקור משפטי: חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995- סימן ו' לפרק ט'

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש״ע–2010

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.