Menu Close
מידע לשעת חירום

תעסוקה מוגנת

תעסוקה מוגנת
לקריאה
תקציר הזכות

אנשים על רצף האוטיסטי זכאים להשתלבות במסגרות תעסוקה שלא בשוק החופשי המיועדות למגוון רמות תמיכה. שירותי התעסוקה מופעלים על ידי גופים חיצוניים, כאשר ההפניה מתבצעת דרך עו"ס הרשות.

לקריאה
מהי הזכות

מסגרת תעסוקתית המיועדת לאנשים שמתקשים להשתלב או להתמודד עם דרישות שוק העבודה החופשי. מטרתם של מרכזי התעסוקה המוגנת, כגון "מפעל מוגן" או "מפעל עבודה שיקומי" היא להוות מסגרת יום ולפעול לשיפור המיומנויות האישיות והחברתיות ולהקנות הרגלי עבודה בסיסיים.
בתעסוקה מוגנת לא מתקיימים יחסי עובד-ומעביד. עם זאת המפעל מחויב לשלם לעובדים גמול בעד עבודתם (גב"ע).
שימו לב: בהתאם לבג"צ משנת 2021, בתעסוקה מוגנת עשויים להתקיים יחסי עובד-מעביד אם עבודת המשתקם מהווה חלק מהפעילות היצרנית של המפעל המוגן אם ורכיב השיקום זניח לעומת רכיב העבודה.. עם זאת, גם כשלא מתקיימים יחסי עבודה, המפעל מחויב לשלם לעובדים גמול בעד עבודתם (גב"ע).

לקריאה
תנאי הזכות

השירות מיועד לאנשים עם נכות מוכרת בביטוח הלאומי, הזכאים לשיקום מקצועי (כלומר, מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית וטרם הגיע לגיל פרישה). עובדי השיקום, באמצעות חברות ההשמה, יפעלו למציאת עבודה מתאימה וילוו מהשלב הראשון ועד לקליטה בעבודה.

לקריאה
אופן המימוש

אופן המימוש
על המעוניינים לפנות אל המחלקות לשירותים חברתיים באזור מגוריהם. שירותי תעסוקה נתמכת ניתנים על-ידי ספקים של המשרדים ובפיקוח המשרדים. לאחר שיחה עם העובדת הסוציאלית, תתקיים וועדת קבלה והיכרות עם המסגרת שהציעה העובדת הסוציאלית. בסוף הוועדה תתקבל ההחלטה לגבי מידת התאמת האדם למסגרת.
בעבור עובדים על רצף האוטיסטי המשתתפים במפעלים המוגנים ישנו תשלום דמי השתתפות על סך 10% מקצבת הנכות של המשתתף.

לקריאה
מידע נוסף

מבוגרים בני 21 ומעלה על הרצף האוטיסטי שמתגוררים בקהילה ושאינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם למרכזי התעסוקה (מרכזי יום טיפוליים+ תעסוקה מוגנת) זכאים למימון נסיעתם, בניכוי השתתפות עצמית.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.