Menu Close
מידע לשעת חירום

תעסוקה נתמכת

תעסוקה נתמכת
לקריאה
תקציר הזכות

אנשים על רצף האוטיסטי זכאים לליווי בהשתלבות במסגרות תעסוקה בשוק החופשי בתנאי עובד-מעביד. שירותי התעסוקה מופעלים על ידי גופים חיצוניים, כאשר ההפניה מתבצעת דרך עו"ס הרשות.

לקריאה
מהי הזכות

תעסוקה המתבצעת במקומות עבודה בשוק החופשי, בליווי של גורם שיקומי אשר מקשר בין המועסק למעסיק ועוזר למועסק להשיג ולשמור על מקום העבודה.

השירות נועד לשלב באופן מיטבי בשוק הפתוח, בתנאי עובד-מעביד.

השירות נועד למקבלי שירות בעלי מוטיבציה ומסוגלות להשתלב בעבודה בשוק החופשי.

תחת סוג תעסוקה זה, קיימות מספר תוכניות להשתלבות בשוק העבודה החופשי בהתאם לרמות התמיכה של העובד, החל מעבודה עצמאית בשוק החופשי ותמיכה מרחוק ועד עבודה במפעלים בשוק החופשי תחת מסגרת שיקומית. 

מפעלי המח"ר- מפעלים חברתיים רווחיים- מקבלי השירות משתלבים בתעסוקה ביחסי עובד –מעביד ומרוויחים שכר מותאם ליכולות העבודה שלהם. התכנית מופעלת בתוך מפעלים תעשייתיים, חברות עסקיות ומפעלים מקדמי תעסוקה עם דגש על העסקת אנשים עם מוגבלות כחוק. מודל תעסוקתי מתקדם זה מאפשר ליווי קבוצתי למקבלי השירות. ההשמה מתבצעת בקבוצה בשוק החופשי ביחד עם מדריך צמוד לקבוצה שנמצא איתם בשטח במהלך היום.ניתן לקרוא עוד על השירות באתר משרד הרווחה והביטחון החברתי

  • תכנית ענ"ן- ניתן לקרוא עוד על השירות באתר משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • מרכז יום ותעסוקה לבגירים (מית"ל) של עמותת אלו"ט- מיועד למבוגרים מגיל 21 ומעלה עם צרכי תמיכה גבוהים במטרה לענות על הצרכים המיוחדים שלהם בתחום השיקומי-תעסוקתי. תכני העבודה מותאמים אישית לכל מקבל שירות בליווי אנשי מקצוע ומטפלים פרא רפואיים. במרכז ישנן תוכניות תעסוקה שונות (גם תעסוקה נתמכת וגם תעסוקה מוגנת).

ניתן לקרוא עוד על השירות באתר אלו"ט. 

לקריאה
תנאי הזכות

אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית, התפתחותית או לקויות למידה, שנקבעה להם נכות של 40% לפחות (במקרים חריגים גם פחות) על רקע אוטיזם, ומעוניינים להשתלב בתעסוקה נתמכת.

לקריאה
אופן המימוש

על המעוניינים לפנות אל המחלקות לשירותים חברתיים ברשות המקומית באזור מגוריהם שירותי תעסוקה נתמכת ניתנים על-ידי ספקים של משרדי הממשלה ובפיקוחם.
אדם עם מוגבלות המתגורר במסגרות דיור של משרד הרווחה והביטחון החברתי בקהילה יופנה למסגרת בשוק החופשי על ידי רכז התעסוקה במסגרת.
שימו לב: חלק ממסגרות התעסוקה כרוכות בהשתתפות עצמית.

לקריאה
מידע נוסף

ניתן לבקש קביעת שכר מינימום מופחת לעובד עם מוגבלות בהתאם לשיעור יכולת העבודה שלו כדי לעודד את העסקתו. אבחון היכולת יתבצע על ידי גורם אבחוני אובייקטיבי לאחר הגשת בקשה ל"מטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה". הבקשה תוגש רק על ידי העובד/המועמד לעבודה.

שימו לב: על אדם עם מוגבלות שהשתלב בשוק העבודה דרך תעסוקה נתמכת, בין אם הוא משתכר שכר מינימום ומעלה ובין אם נקבע לו לבקשתו שכר מינימום מופחת, חלות מלוא הזכויות הנובעות מחוקי העבודה, הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה החלים במשק.

עם זאת, עובד עם מוגבלות שנקבעה לו יכולת עבודה מופחתת ביותר ונקבע מעמדו כמשתקם לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, זכאי לזכויות כפי שמפורט בתוספות לחוק.

פרטים לגבי הליך קביעת שכר מינימום מותאם באתר כל זכות.

טבלת שכר מינימום מותאם בהתאם לשיעור יכולת עבודה.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.