Menu Close
מידע לשעת חירום

תעסוקה

תעסוקה

קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלות

מהי הזכות? תוכנית שמפעילים נותני שירותים באמצעות משרד הרווחה והביטחון החברתי בעבור אנשים עם מוגבלויות מוטוריות או ליקויים נירו-פסיכולוגיים.

התוכנית מסייעת לאנשים להתמודד עם מצבי חירום, לתפקד באופן עצמאי ולהתערות בחיי הקהילה, ומספקת שירותים כגון תיקונים קלים, לחצן מצוקה, אב קהילה ועובדת סוציאלית. חלק משירותי התוכנית נועדו לסייע גם למשפחות ולמתגוררים עם האדם עם המוגבלות.

תנאי הזכאות: בני 18 עד גיל פרישה החיים בקהילה והמוסד לביטוח לאומי קבע להם 40% נכות רפואית לפחות.

מימוש הזכאות: יש לפנות לעובדת הסוציאלית המטפלת במחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום המגורים ולבדוק אם התוכנית קיימת ברשות המקומית ואם אפשר להשתתף בה. השירות יינתן בהתאם לתקציב הרשות המקומית.

שימו לב: ההשתתפות בתוכנית כרוכה בדמי השתתפות עצמית בהתאם לגובה ההכנסה הממוצעת לנפש במשפחה. בהגדרת משפחה נכללים ההורים וילדים עד גיל 18, וכן ילדים עד גיל 21 המשרתים בשירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או בשירות אזרחי ותלמידי החינוך המיוחד. יש שירותים מסוימים שיידרש בהם תשלום נוסף של השתתפות עצמית (כגון הזמנת רופא או אמבולנס, נופש או יום טיול).

למידע נוסף: 

קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלות – אתר משרד הרווחה

חוברת מידע מאת מרכזי אלו"ט למשפחה – מענים בתחום הדיור והתעסוקה לבגירים על רצף האוטיזם (מאי 2021)

מטפח אישי- להעביר ללשונית של רווחה ופנאי 

במידע נוסף- לעדכן לשנת 2024 

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.